معاون اقتصادی رییس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش:

پژوهشی پایاست که رابطه خود را با نیاز ولو بلند مدت، قطع نکند/ هفته پژوهش فرصتی برای تقویت رابطه دوسویه مراکز پژوهشی با جامعه است/ عصبانیت های قومی و ملی جایگاهی در تحقیق ندارد و باید از همه تجارب استفاده کنیم/ پژوهش ها باید بتواند توان تولید ثروت را در کشور افزایش دهد/ کم هزینه ترین راه برای استفاده از تجارب دیگران تقویت مناسبات جهانی است/ دولت در شفافیت بودجه بسیار جدی است

معاون اقتصادی رییس جمهور، هفته پژوهش را فرصتی برای تقویت رابطه دوسویه مراکز پژوهشی با جامعه برشمرد و با بیان اینکه پژوهشی پایاست و ماندگاری دارد که رابطه خود را با نیاز ولو بلند مدت، قطع نکند، اظهارداشت: این آرزو همواره مطرح بوده که در هیچ مرجع تصمیم گیری حکومتی چه در دولت و چه در مجلس، تصمیم و طرحی مورد بررسی قرار نگیرد مگر اینکه پشتوانه آن پژوهشی جامع با امضای سه عضو هیات علمی دانشگاه باشد.

شناسه خبر: 102050 -

شنبه 25 آذر 1396 - 13:20

دکتر محمد نهاوندیان روز شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که با عنوان «علوم انسانی؛ مسأله مندی تولید و اشتغال» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، با تاکید بر اینکه هفته پژوهش فرصتی است تا درهای مراکز و موسسات پژوهشی و دانشگاهی کشور  به روی همه اقشار جامعه گشوده شوند، اظهارداشت: در ساختار اجتماعی ما دولت، بازار و جامعه مدنی به عنوان بازیگران اصلی در حیات اجتماعی و کنشگران اصلی که جامعه را راهبری می کنند، مطرح هستند و طبعا هر واحد و کنشگری در حیات اجتماعی باید ارتباط خود را با این سه،  تعریف و مرتبا آن را بازتعریف و تقویت کند.

دکتر نهاوندیان افزود: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای ارزیابی این رابطه است و ما باید هرسال شاخصی داشته باشیم تا عملکرد را نسبت به هدف و ماموریت سنجیده و موانع و نیازها را شناسایی کنیم.

معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و مدیریت اقداماتی که باید در هفته پژوهش انجام شود، نیاز به پژوهش دارد تا بواسطه آن نشاط و هم افزایی بین جامعه پژوهشی و جامعه به معنای اهم آن بوجود آید.

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توانایی هایی دارد که نظیر آن در کشور نیست، ادامه داد: فعالیت های جامع نگرانه در این پژوهشگاه به سبب پژوهشکده های متنوعی که درآن وجود دارد به خوبی و بهتر از جاهای دیگر می تواند انجام شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه ما باید همواره این سوال را مطرح کنیم که تحقیق با تحقق و پژوهش با کارکرد و نیاز جامعه چه رابطه ای دارد، اظهار داشت: عده ای بر این توقع پافشاری می کنند که پژوهش تنها در صورتی مفید است که بتواند نیازی کاربردی را در جامعه برطرف کند و بلافاصله این سوال مطرح می شود که نیازهای جامع نگرانه چه می شود؟

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه پاسخ نباید تابع نگاه نیازمند باشد، اما حتما باید تابع نیاز نیازمند باشد، گفت: باید در پژوهش‌ها نیاز های نظری و بلند مدت مد نظر باشد؛ پژوهشی پایاست و ماندگاری دارد که رابطه خود را با نیاز ولو بلند مدت، قطع نکند.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به ضرورت نهادینه شدن رابطه پژوهش و نیاز جامعه و عدم محدود کردن رابطه پژوهش با عرصه تحقق به رابطه آن با دولت، تصریح کرد: اگر بتوانیم در ابعاد سه گانه حیات اجتماعی یعنی دولت، بازار به معنای اقتصاد و جامعه مدنی به معنای نشاط اجتماعی، هدف را اینگونه عنوان کنیم که هیچ تصمیمی بدون اینکه مبتنی بر تحقیق باشد، اتخاذ نشود، همه بخش ها در تصمیم ها و اقدامات خود را محتاج تحقیق و پژوهش می دانند.

دکتر نهاوندیان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری ها در حاکمیت باید تحقیق محور باشند، اظهارداشت: این آرزو همواره مطرح بوده که در هیچ مرجع تصمیم گیری حکومتی چه در دولت و چه در مجلس، تصمیمی و طرحی مورد بررسی قرار نگیرد مگر اینکه پشتوانه آن پژوهشی جامع با امضای سه نفر عضو هیات علمی دانشگاه باشد و در نقطه مقابل نیز ملاک ارتقاء در دانشگاه هم این باشد که تحقیقات به مرحله تحقق و اجرا رسیده باشد.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه نهادینه شدن رابطه دوسویه پژوهش و نیاز جامعه مراحل مختلفی دارد که اولین آن تعیین سوال است، گفت: باید کاربر پژوهش و اینکه این پژوهش چه نیاز و دردی را از جامعه برطرف می کند مشخص شود. یا باید مساله حاکمیت باشد در سیاست گذاری و یا مساله اقتصاد برای تولید باشد.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه خلط تعیین سوال با تعیین نتیجه در پژوهش ها، آزادی پژوهشگر را با آسیب مواجه می کند، افزود: ارزش ها، فرهنگ ها و نیاز جامعه برای پژوهشگر و تعیین کننده سوال اهمیت دارد اما نباید پاسخ را مطرح کرد چراکه تحقیقی که از ابتدا پاسخ آن مشخص باشد دیگر ارزش تحقیق را ندارد.

معاون اقتصادی رییس جمهور یکی از آفات پژوهش و هدر رفت نیروهای تحقیقاتی را در تدوین رساله های دکتری و کارشناسی ارشد عنوان کرد و افزود: ما باید از فرصت های تحقیقی بدرستی استفاده کرده و پاسخ به سوالات کاربردی در جامعه را بدست آوریم.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه عصبانیت های قومی و ملی در تحقیق جایگاهی ندارد و باید از همه تجارب استفاده کنیم، اظهار داشت: برخی از تنگ نظری هایی که در محیط های علمی وجود دارد و مرز گذاری‌هایی که در کار علمی اعمال می شود، تعجب آور است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه ویژگی و قوت یک تحقیق بر اینست که مبتنی بر تئوری باشد، گفت: تحقیقی که دریافت بازخورد آن از محیط کارکرد و کاربرد مفید باشد، ارزشمند است.

دکتر نهاوندیان افزود: یکی از دلایلی که مراکز پژوهشی ما در نظام اجرایی کشور بصورت هیات امنایی اداره می شوند در واقع به خاطر احترام به پژوهشگر و هویت علمی این مراکز و نوعی از استقلال و آزادی عمل در اداره آن است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید مولّدیت مراکز پژوهشی و پاسخ تحقیقات به نیازهای جامعه باید همواره از سوی هیات امنا مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: پژوهش ها باید بتواند توان تولید ثروت را در کشور ارتقا دهد و اگر این رابطه دوسویه تقویت شود مشکل همیشگی کاستی بودجه مراکز پژوهشی هم حل خواهد شد.

دکتر نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بین المللی شدن مراکز پژوهشی کشور و ارتباط با مراکز پژوهشی معتبر جهانی، گفت: ما امروز حرف هایی داریم که برای دنیا جدید است و باید متاع خود را در معرض های جهانی عرضه کنیم. امروز کم هزینه ترین راه برای استفاده از تجارب دیگران تقویت مناسبات جهانی است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال باید همه مراکز پژوهشی این سوال را از خود داشته باشند که در این راستا چه تلاش موثر و فعالیتی انجام داده اند؛ این در حالیست که تولید و اشتغال تنها موضوع یکسال نیست بلکه اگر می خواهیم چالش های بسیار بزرگ متراکم شده را حل کنیم، باید وارد فاز جدیدی از جهش اقتصادی شده باشیم.

دکتر نهاوندیان با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، آن را مشکل بحران زای بین نسلی دانست که ناشی از غفلتی چند دهه ای است و خاطرنشان کرد: امروز بخش وسیعی از پرداختی های صندوق های بازنشستگی از بودجه سالانه کشور انجام می شود و با روال رشد منحنی پرداختی به بازنشستگان در ده سال آینده با مشکل جدی در این زمینه مواجه خواهیم بود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه توجه به تولید و اشتغال به عنوان مساله ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است، افزود: فرصت های بسیاری با درآمد های بالای ارزی در کشور از دست رفته که باید برای جبران آنها تلاش کرد.

دکتر نهاوندیان ادامه داد: یکی از بخش های خوب در بودجه امسال اهتمام جدید و ویژه برای اهرم کردن بخشی از بودجه عمرانی برای اشتغال زایی و بهینه کردن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا است و چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان به علاوه آورده بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام که شاید با روند فعلی تا 20 سال آینده به بهره برداری نمی رسید و تحول ساختاری در این زمینه خواهد بود.

معاون اقتصادی رییس جمهور محو فقر مطلق در بخش اجتماعی بودجه جدی گرفته شده است، اظهار داشت: سه برابر شدن مستمری افرادی که توان تامین حداقل ها را ندارند با هدف اینکه تا پایان دولت هیچ فرد زیر خط فقر در کشور نداشته باشیم، از نکات مهم در بودجه است.

دکتر نهاوندیان اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها به نفع اشتغال را در این راستا دانست و افزود: دولت در شفافیت بودجه بسیار جدی است و معتقد است که همه مردم باید در جریان چگونگی بودجه و هزینه ها در همه دستگاهها و بخش ها باشند.

معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: امید بسیار داریم در عملیاتی شدن بودجه هم بهره وری بالایی را شاهد باشیم. دستگاهها باید با شاخص هایی که مطرح می شود گزارش های عملیاتی ارائه کنند و بودجه عملیاتی دریافت کنند.

شناسه خبر: 102050

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی