در سرزمین فلسطین، صهیونیست ها غریبه هستند وگرنه مسلمانان ، یهودی ها و مسیحی ها قرن ها در آن سرزمین درکنار هم زندگی کرده اند

سه شنبه 21 آذر 1396 - 19:58

شناسه خبر: 102027