دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور ترکیه

شناسه خبر: 102019 -

چهارشنبه 22 آذر 1396 - 19:20

شناسه خبر: 102019

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده