بدرقه رسمی سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی

سه شنبه 21 آذر 1396 - 18:15

شناسه خبر: 101997