هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی : ردیف ها در لایحه بودجه کاهش یافت/ در بودجه ۹۷ برای تمام چالشهای اصلی کشور ورود کرده ایم

يکشنبه 19 آذر 1396 - 14:43

شناسه خبر: 101958