در نشست صمیمی با برگزیدگان و افتتاح پروژه های استان سیستان و بلوچستان : مشارکت مردمی کلید پویایی اقتصاد است؛ ملت و دولت باید کنار یکدیگر باشند/ دولت و مردم استان سیستان و بلوچستان به هم اعتماد دارند

شنبه 11 آذر 1396 - 14:07

شناسه خبر: 101851