دکتر روحانی در اجتماع بزرگ مردم زابل : خوشحالیم که کشورهای منطقه بر تروریسم فائق آمدند؛ قدرتها می خواستند حضور داعش را از عراق و سوریه به کل جهان اسلام توسعه بدهند/می خواستند با تروریسم جلوی پیشرفت منطقه را بگیرند

شنبه 11 آذر 1396 - 17:35

شناسه خبر: 101810