بعضی از قدرت های مدعی حقوق بشر برای اهدافشان از تروریسم و خشونت استفاده گسترده می کنند / آثار و تبعات تروریسم و افراطی گری در یک منطقه محصور نمی ماند

شناسه خبر: 101729 -

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 20:45

شناسه خبر: 101729

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده