سرپرست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور:

باید با بهره گیری از فناوری های نوین، به جای برخوردهای موردی، رویه ها را اصلاح کنیم

سرپرست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور با بیان اینکه نیاز به تغییر نگرش در حوزه بازرسی ها داریم، گفت: برخوردهای موضوعی و موردی جوابگو نیست و باید با بهره گیری از فناوری های نوین، رویه ها و روال ها را اصلاح کنیم تا جلوی ایجاد فساد و بروز تخلف گرفته شود.

شناسه خبر: 101648 -

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 13:11

سید محسن صادقی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که با حضور جمعی از مدیران بازرسی دستگاههای دولتی برگزار شد، با اشاره به نشست سال گذشته گفت: آن نشست که به منظور آسیب شناسی برگزار شده بود، سه خروجی اصلی داشت که اولین آنها توافق جمعی حاضران بر انسجام بخشی و ایجاد روند مدیریت و هماهنگی واحد در دفاتر بازرسی دستگاههای دولتی بود.

وی با اشاره به اینکه مجموعه نظارت و بازرسی به لحاظ ساختاری هیچگاه دارای ساختار یکپارچه نبوده است، افزود: خروجی دوم نشست سال گذشته تاکید بر لزوم ارتقای کارآمدی و اثربخشی دفاتر بود. برخی مدیران بازرسی های دستگاههای دولتی عنوان کرده و می کنند که گاهی پیگیری های آنها با موانعی مواجه شده و به ثمر نمی رسد، لذا لازم است تدبیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور اظهارداشت: همچنین ارائه آموزشهای کاربردی و ارتقای توانمندی های مدیران و کارکنان دفاتر بازرسی و تبادل تجربیات دستگاهها با یکدیگر از طریق ایجاد یک سامانه واحد ارتباطی بین دفاتر بازرسی نیز از دیگر تصمیمات نشست سال گذشته بود.

صادقی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه سازمانی دفاتر بازرسی برای افزایش اثربخشی اقدامات آنان تصریح کرد: حداقل 182 دفتر بازرسی و نظارت در وزارتخانه ها، دستگاهها، ادارات و شرکتهای دولتی وجود دارد که ضروری است اثربخشی فعالیتهای این دستگاهها ارتقا یابد.

وی گفت: یک پروژه تحقیقی تطبیقی در دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور در حال انجام است که بر اساس آن روشها و مجموعه های نظارتی کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی که تجارب موفقی در مبارزه با فساد داشته اند، مورد بررسی دقیق و کاربردی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن به زودی آماده خواهد شد.

در ادامه این نشست حاضران به بحث و ارائه نظر درباره موضوع و نحوه برگزاری نشست سراسری که قرار است به دنبال نشست آذر سال 95 برگزار شود، پرداختند.

شناسه خبر: 101648

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- جلسات