رییس جمهور در فرودگاه مهرآبادپیش از ترک تهران به مقصد سوچی در روسیه

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 10:56

شناسه خبر: 101641