در دیدار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و سفیر مکزیک درتهران؛

زمینه همکاری های دو جانبه ایران و مکزیک در حوزه زنان و خانواده بررسی شد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار سفیر مکزیک با اشاره به اهداف مشترک دو کشور از جمله ارتقاء سطح شاخص های ملی، پیشنهاد توسعه گفتگو بین زنان ایران و مکزیک و تبادل تجربیات در سطوح آکادمیک را ارائه کرد.

شناسه خبر: 101116 -

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 15:18

معصومه ابتکار در دیدار آلفونسو زگبه  به حضور زنان ایرانی در عرصه آموزش عالی که در حال حاضر ۵۵ درصد دانشجویان و ۲۷ درصد از اعضای هیات علمی را تشکیل می دهند، اشاره کرد و افزود: مصوبه دولت برای اختصاص سهم ۳۰ درصدی به مدیریت زنان، بهره مندی از این نیروی انسانی تحصیل کرده است.

ابتکار با اشاره به فعالیت یکهزار و 750 سازمان غیردولتی با مدیریت زنان، آن را از نشانه های نقش مهم زنان در جامعه مدنی ایران برشمرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ، بر تبادل تجارب در سطح مجالس دو کشور تاکید کرده و گفت: اهمیت موضوع خانواده و ارتباط آن با هویت ملی در هر دو کشور مشترک است .

وی برگزاری کارگاه هایی برای توسعه روابط بین دو کشور جهت گفتگو و تبادل تجارب در زمینه های مختلف را مفید دانست و به رتبه بالای ایران در میان کشورهای دارای تنوع فرهنگی اشاره کرد.

ابتکار با تاکید بر وظیفه همه ارکان و اعضای جامعه بین الملل برای ارتقاء صلح و امنیت و توسعه آن، به ضرورت  همکاری دو جانبه بین دو کشور در این زمینه ها نیز اشاره داشت و گفت: اهمیت دیپلماسی موفق در حوزه ارتقاء ‌صلح و کاهش تنش ها و استفاده از ظرفیت ها برای حفظ و توسعه صلح و امنیت بر کسی پوشیده نیست.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: در حوزه چالش های مشترک کشورهای در حال توسعه مانند نرخ بالای بیکاری،‌ آسیب ها ی اجتماعی و موضوع جوانان و خانواده لازم است از فرصت تبادل تجربیات بهره ببریم و برای ارتقاء شاخص ها تلاش کنیم.

وی به یکی از حوزه های کاری معاونت که تمرکز بر تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی است نیز اشاره کرد و گفت: با طراحی برنامه مشترک آموزشی می توانیم نقش زنان را در حفظ محیط زیست، تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت پایداری پررنگ سازیم و همکاری های مشترک در موضوعات علمی مانند تغییر اقلیم را دنبال کنیم.

آلفونسو زگبه سفیر مکزیک در ایران در ابتدای این دیدار  با اشاره به علایق و سابقه همکاری با دکتر معصومه ابتکار در کمیسیون های تخصصی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی همکاری اقتصادی و توسعه سازمانی اروپا در حوزه محیط زیست، برای توسعه همکاری در حوزه جدید کاری خانم دکتر ابتکار ابراز علاقمندی کرد.

سفیر مکزیک با تاکید بر گفتگوهای پارلمانی مشترک با ایران و ضرورت  تلاش برای پایداری روابط دو کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با توجه به ساختارهای مشابه ارزشی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: اهمیت نقش خانواده و تفسیر دو کشور در حوزه تعادل جنسیتی و توانمند سازی زنان مشترک است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به تنوع فرهنگی، از اولویت های اصلی در توسعه روابط را پررنگ کردن اشتراکات فرهنگی – اجتماعی ایران و مکزیک دانست و برای ایجاد پل مشترک بین دانشجویان دو کشور با استفاده از ظرفیت دانشگاه تهران و دانشگاه ملی مکزیک ابراز علاقه کرد.

سفیر مکزیک در ایران همچنین با اشاره به نقش قابل توجه زنان در خدمات و آموزش عالی، تبادل تجربیات موفق و مفید هر دوکشور در عرصه های مختلف به خصوص در سطح آکادمیک و دانشگاهی را بسیار مهم برشمرد.

شناسه خبر: 101116

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده