خانم ابتکار در دیدار سفیر مکزیک در تهران

شناسه خبر: 101104 -

سه شنبه 18 مهر 1396 - 17:40

شناسه خبر: 101104

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای خارجی