در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : ایران یک "قارۀ فرهنگی" و تنوعی کم نظیر از اقوام و ادیان است

چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 09:37

شناسه خبر: 100885