در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران است

چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 09:32

شناسه خبر: 100884