دکتر روحانی نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

شناسه خبر: 100850 -

پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 02:03

شناسه خبر: 100850

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده