هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 21:35

شناسه خبر: 100842