مراسم بدرقه دکتر روحانی در فرودگاه مهرآبادو عزیمت به قزاقستان

شنبه 18 شهريور 1396 - 16:01

شناسه خبر: 100568