دکتر نهاوندیان در مراسم تودیع و معارفه معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و تکریم ازدکتر امین زاده

شناسه خبر: 100234 -

چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 19:59

شناسه خبر: 100234

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور