در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان : امروز از منطقه و حتی اروپا برای عمل جراحی به ایران می آیند و این افتخار است

شناسه خبر: 100111 -

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 20:38

0% ...

شناسه خبر: 100111

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده