در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان : انتخابات، هدیه دنیای غرب نیست؛ امیر مومنان (ع) مبنای حکومت خود را خواست و آرای مردم می دانست

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 20:32

شناسه خبر: 100108