دکتر روحانی در دیدار وزیر فرهنگ و ارتباطات سنگال

شناسه خبر: 100077 -

دوشنبه 16 مرداد 1396 - 11:53

شناسه خبر: 100077

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده