پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 01 Oct 2020 11:41:01 +0330Thu, 01 Oct 2020 11:41:01 +03302024نهادی که می تواند توسعه ی علمی کشور را محقق کند، دانشگاه استمعاون اول رییس جمهور:معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه مسیر توسعه‌ ی متوازن و همه جانبه ی کشور از مسیر توسعه ی علمی می گذرد، گفت: باید اقتضائات و الزامات توسعه ی علمی کشور را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ علمی و عملی فراهم کنیم و نهادی که می تواند توسعه ی علمی کشور را محقق کند، دانشگاه های کشور هستند.http://www.president.ir/fa/900112015-10-14 14:56:58089979185191185714