پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 20 Sep 2020 13:12:19 +0430Sun, 20 Sep 2020 13:12:19 +04302024 متن سخنان رییس جمهوری در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اوراسیارییس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، ایران را نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب دانست و بر علاقمندی کشورمان برای متنوع سازی روابط اقتصادی خود، در قالب حضور و مشارکت فعالتر در همکاریهای بینالمللی تاکید کرد.رییس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، ایران را نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب دانست و بر علاقمندی کشورمان برای متنوع سازی روابط اقتصادی خود، در قالب حضور و مشارکت فعالتر در همکاریهای بینالمللی تاکید کرد.<br /> متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:<br /> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم<br /> جناب آقای ولادیمیر پوتین<br /> رییسجمهور محترم فدراسیون روسیه<br /> رؤسای محترم جمهور<br /> نخستوزیران محترم<br /> خانمها و آقایان</strong><br /> بسیار خرسندم که فرصت حضور در این اجلاس بزرگ در شهر زیبای اوفا فراهم گردید. لازم میدانم از جناب آقای ولادیمیر پوتین، رییس جمهور محترم فدراسیون روسیه و دولت این کشور برای برگزاری این نشست مهم و میهماننوازی صمیمانه، سپاسگزاری نمایم. نشست سران سه سازمان تاثیرگذار، فرصت مغتنمی برای تبادل نظر و چارهاندیشی در باره پارهای از معضلات جهان امروز است.<br /> بیتردید غلبه بر چالشهای جهان در قرن 21، نیازمند چند جانبهگرایی، احترام به حقوق بینالملل، اصلاح نهادهای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاریهای بینالمللی است. ما با اتکا به سهم بیش از 50 درصدی از جمعیت جهان، نهادسازیهای قدرتمند اقتصادی با حضور تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ انرژی جهان، از توانایی و ظرفیت لازم برای استقرار رویکردهای متناسب با شرایط جدید قرن 21 برخوردار هستیم.<br /> چرا که امروزه پیشرفتهای علمی و فناورانه، تأثیراتی گسترده بر فرایند رشد اقتصادی و توسعه پایدار در تمامی کشورهای جهان داشته و موجب ارتقای مراودات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً پدید آمدن اقتصادهای بزرگ نوظهور شده است. این تحولات، گسترش روزافزون روابط اقتصادی، تجاری و توسعه سرمایهداری میان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال را نیز به دنبال داشته و نقش آنان را در اقتصاد جهانی با رشد فزاینده توام نموده است.<br /> <br /> <strong>عالیجنابان</strong><br /> ایران با جمعیت 80 میلیون نفری، منابع کمنظیر انرژی، معادن فراوان کانیهای فلزی و غیرفلزی و قرار گرفتن در میان بازاری وسیع، کانونی ویژه برای همافزاییهای اقتصادی است. ما به شکلی جدی علاقمندیم تا برای متنوعسازی روابط اقتصادی خود، در همکاریهای بینالمللی حضور و مشارکتی فعالتر داشته باشیم. <br /> ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است؛ و با موقعیتی راهبردی، شبکه مناسب حمل و نقل ریلی وجاده ای، فرودگاههای مجهز و استاندارد، بنادر تجاری در شمال و جنوب، عبور کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب، جاده ابریشم، راهآهن و بزرگراه سراسری آسیایی، گذرگاه اتصال اروپا &ndash; قفقاز - آسیا موسوم به تراسیکا و نیز کریدور جادهای و ریلی اتصال چین و آسیای مرکزی به دریای عمان، هابِ ترانزیتی منحصر به فردی را برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است. <br /> ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران موسوم به فیپا، یکی از مترقیترین و جامعترین قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سطح منطقه را ایجاد و سرمایهگذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کردهایم؛ حمایت از سرمایهها و سرمایهگذاران در اولویتهای مهم کشور من قرار گرفته است.<br /> در این راستا، جمهوری اسلامی ایران افتخار خواهد داشت در &laquo;مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز&raquo; در نوامبر سال جاری در تهران، میزبان ابتکاری مهم برای &laquo;پیوند اقتصاد و انرژی&raquo; باشد. <br /> <br /> <strong>خانمها وآقایان </strong><br /> دوران تهدید و تحریم به سرآمده است؛ وآنانکه سالیان دراز، در مسیر نادرستی حرکت می کرده اند، اکنون در وین گرد هم آمده اند تا ازاین بحران خود ساخته، با منطق وگفتگو، عبور نمایند. خوشبختانه مذاکرات هسته ای با تدبیر و تفاهم به انتهای خود نزدیک شده است و قدرتهای غربی سرانجام با تکریم اذعان نموده اند که رشد و توسعه علمی ایران توقف ناپذیر است. من با استواری تمام اعلام می کنم که ایران،اکنون بیش از هر زمان دیگر، ایرانِ دوستی وهمکاری است؛ ایرانِ تعامل و تفاهم است. ایرانِ فردای توافق با شش قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پس از تحریم، آماده همکاریهای گستردهتر با قدرتهای اقتصادی نوظهور جهان است؛ تا ضمن کسب توانمندی بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم افزون تری در صلح، ثبات و امنیت جهانی ایفا نماید.<br /> در این مسیر، امنیت ملی و منطقهای و مقابله با تروریسم و افراطیگراییِ خشونت بار، مهمترین عرصه همکاریهای نوین است. ما باید بتوانیم کشورها و مردم درگیر در بحرانهای موجود بویژه تروریسم کور را نجات داده و از ادامه و گسترش این پدیده شوم در میان ملتها جلوگیری نماییم. متاسفانه عدم حضور جدی و نا هماهنگیهای موجود در کشورهای ما، درمقابله با این پدیده زشت، بسیاری از کشورهای منطقه را دستخوش بحرانهای جدی نموده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از با ثباتترین کشورهای منطقه، پیشنهاد میکند تا با اراده جدیتر و همکاری بیشتر به مبارزه با افراط و تروریسم بپردازیم. من بار دیگر و پس از تصویب قطعنامه پیشنهادیام در سازمان ملل متحد، برای مقابله با افراط گرایی خشونت بار، دست یاری و همکاری را به سوی شما دراز می کنم و بر این باورم که با کمک یکدیگر خواهیم توانست منطقه را از لوث وجود خشونتبارترین جنایات قرن بیست ویکم پاک نماییم. <br /> در پایان، ضمن تشکر مجدد از تمامی مسئولان عالیرتبه و دستاندرکاران این اجلاس، امیدوارم حضور سران در این نشست و هماندیشی، موجبات نقشآفرینی و ارتقاء جایگاه این سه مجموعه را در نظام بینالملل فراهم آورد. از حوصله شما سپاسگزارم. http://www.president.ir/fa/879872015-07-09 21:13:06879408798529182177958