پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 01 Jun 2020 21:23:32 +0430Mon, 01 Jun 2020 21:23:32 +04302024 اصلاح ساختار اقتصادی، صنعتی و بروکراسی اقتصادی کشور ضروری است / سرمایه‌گذاری در ایران برای هر شرکت خصوصی داخلی و خارجی سودآور و قابل توجیه است /سرمایه‌گذار باید در ایران احساس امنیت کامل کند/ باید در آذربایجان شرقی یک الگو‌سازی برای فصل جدید مناسبات اقتصادی با دنیا را شاهد باشیمرییس دفتر رییس جمهوری در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی:رییس دفتر رییسجمهور بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی، صنعتی و بروکراسی اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: در طول سالیان گذشته اقتصاد کشور تا حد زیادی دچار نفتزدگی و دولتزدگی بوده و برای رسیدن به اقتصاد غیرمتکی به نفت و متکی به کار و ابتکار، باید مقررات برای سرمایهگذاری و تولید اصلاح شود.رییس دفتر رییسجمهور بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی، صنعتی و بروکراسی اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: در طول سالیان گذشته اقتصاد کشور تا حد زیادی دچار نفتزدگی و دولتزدگی بوده و برای رسیدن به اقتصاد غیرمتکی به نفت و متکی به کار و ابتکار، باید مقررات برای سرمایهگذاری و تولید اصلاح شود.<br /> دکتر محمد نهاوندیان عصر چهارشنبه در جلسه توسعه و سرمایهگذاران استان آذربایجان شرقی ویژگی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را برخورداری از یک ذهن راهحلگرا، توصیف کرد و گفت: دولت گوش شنوا نسبت به اظهارات همه فعالان اقتصادی کشور دارد و همانطور هم که رییس جمهوری معتقد است که کار اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، باید پیشنهادات سازنده از طریق ساز و کارهای لازم عملی شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه جز با یک همدلی و همنوایی در پیدا کردن راهحل مسایل کشور و تحقق آنها به جایی نخواهیم رسید، اظهار داشت: اگر از نظرات بخش خصوصی در کشور استفاده نشود، مطمئناً در مرحله اجرا به مشکل برخواهیم خورد و باید با تعامل دو سویه بین فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی به صورت مستمر شاهد رشد و شکوفایی کشور باشیم.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با قدرتهای جهانی گفت: امیدواریم حاصل این مذاکرات یک توافق عزتمندانهای باشد تا موانع از سر راه ایران برای حضور فعال و پررنگ در بازار جهانی برداشته شود. طبعاً حاصل این توافق فرصت گسترده برای کمک به تولید ملی خواهد بود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه سرمایهگذاری در ایران برای هر شرکت خصوصی داخلی و خارجی سودآور و قابل توجیه است، افزود: در بیش از 20 ملاقاتی که با هیأتهای اقتصادی کشورهای غربی داشتم یک احساس اشتیاق وافر به شناخت اقتصاد ایران و بررسی امکانات سرمایهگذاری در میان آنان وجود داشت.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه افزود: آنچه از تبریز انتظار میرود، الگوسازی جدید برای بهبود کیفیت مناسبات و تعامل با جهان منطبق با اهداف ملی است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: وظیفه دولت این است که علامتهای راهنما را برای برنامهریزی بنگاههای اقتصادی در کشور ارایه کند که البته در این علائم نباید تناقض و نااطمینانی وجود داشته باشد.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: تغییرات پرشتاب مسایل سیاسی و اقتصادی در سالیان گذشته مانع از این نکته میشد که یک سرمایهگذار بتواند سالهای آینده را پیشبینی کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر اینکه دولت یازدهم در تلاش است تا نااطمینانیهای اقتصاد را به قابلیت پیشبینی پذیری و برنامهریزی برساند، گفت: در طی 20 ماه گذشته یک آرامش نسبی در وضعیت اقتصادی کشور، حاصل شده است و این مسیر باید ادامه یابد. البته گام بسیار مهم در این خصوص این است که از منابع چگونه استفاده بهینه و با اولویت بهرهبرداری نماییم.<br /> دکتر نهاوندیان تعیین مصوبههای لازم در رابطه با بخشهای مختلف را از برنامههای مهم دولت در برنامه ششم توسعه کشور توصیف کرد و ادامه داد: با اعلام برنامه ششم توسعه کشور سرمایهگذاران بخش خصوصی اولویتها و مشوقها را به راحتی در خواهند یافت و نباید منابع کشور را کورکورانه و بدون تعیین اولویت هزینه کنیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: دولت یازدهم افتخار دارد که تدوین لایحه رفع موانع تولید جزء اولین اقدامات دولت تدبیر و امید بوده که البته در حال نهایی شدن میباشد.<br /> دکتر نهاوندیان تأکید کرد: سرمایهگذار باید در ایران احساس امنیت کامل کند تا بتواند فرصت شغلی را برای جوانان این سرزمین ایجاد نماید که البته این احساس امنیت سیاسی نبوده و بیشتر قضایی، اداری و از سوی قوانین است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: مدیران، کارگران و مصرفکنندگان باید قادر باشند که از حقوق خود آگاهی کامل داشته تا براساس قوانین شفاف و به دور از مداخلات غیرقابل پیشبینی، به کار خود ادامه دهند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه ایران از لحاظ نیروی انسانی فرهیخته و تحصیلکرده جزو غنیترین کشورهای منطقه است، گفت: مسأله جدی در کشور این است برای سرمایه گذاری عظیم نیروی انسانی فرصت شغلی ایجاد نماییم که البته لازمه این امر توجه بیش از پیش به اقتصاد دانشبنیان است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به فزونی سهم بخش خدمات نسبت به سایر بخشها در اقتصاد اروپا، گفت: علت این امر آن است که نیروهای تحصیلکرده عمدتاً در بخش خدمات دانشبنیان میتوانند ارزش افزوده تولید کنند و باید در حوزههای بیمه، بانکداری، حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات از این پتانسیل استفاده نماییم.<br /> دکتر نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیاست دولت این است که بین آنهایی که منابع را بیدلیل منحرف کردهاند و آن کسانی که به دلیل عوامل محیطی خارج از اختیار دچار مشکل شدهاند، تفاوت قایل شود، گفت: دولت حتماً به این واحدها کمک خواهد کرد و با افزایش منابع بانکی به نحو معقول منطقی و با احراز صلاحیت به بنگاههای اقتصادی کشور کمک خواهد شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در خصوص بدهیهای بانکی که طی سالیان گذشته برای آنان ایجاد شده است، گفت: طبق دستور رییس جمهوری کمیته رسیدگی به مسأله بدهیهای معوقه واحدهای تولیدی غیرمقصر ایجاد شده و برخی استانها نیز کار در این زمینه را آغاز کردهاند.<br /> دکتر نهاوندیان در ابتدای سخنانش استقبال مردم آذربایجان را نشاندهنده بلوغ بالای سیاسی و اجتماعی مردم آذربایجان دانست و اظهار داشت: مردم آذربایجان با این استقبال خود نشان دادند که با توجه به شرایط حساس بینالمللی چگونه انسجام ملی و حمایت بیشائبه از سیاستهای دولت را تشخیص میدهند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به برگزاری جلسات توسعه و سرمایهگذاری استانها گفت: هدف از این جلسات این است که با یک رویکرد جدید نقاط خالی حرکت توسعه پایدار استان پر شود و با همت مردم در یک مناسبات سالم و هدفمند که در آن وظایف دولت و بخش خصوصی روشن شده باشد به همگرایی و همافزایی در کشور کمک نماییم.<br /> دکتر نهاوندیان وظیفه دولت را برداشتن موانع اقتصادی بر سر راه فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: فعالان اقتصادی نیاز دارند تا جهتگیریها را از دولت بگیرند و براساس آن برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به سابقه استان آذربایجان در مناسبات تجاری با دیگر کشورها و همچنین داشتن یک اتاق بازرگانی فعال، گفت: آذربایجان بیش از یک قرن قبل نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی و فرهنگی راه مواصلاتی با غرب و اروپا بوده است. <br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه پرسابقهترین اتاق بازرگانی کشور را در تبریز داشتهایم، اظهار داشت: این سرمایه، تجربه طولانی و بلوغ در مناسبات دو سویه باید در اقتصاد کشور تبدیل به یک حراست متین و ریشهدار برای حضور ایران در اقتصاد جهانی باشد. <br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر اینکه باید در استان آذربایجان شرقی یک الگوسازی برای فصل جدید مناسبات اقتصادی با دنیا را شاهد باشیم، گفت: در حال حاضر در برخی از استانها هنوز در بعضی از بخشها سرمایهگذاریهای لازم صورت نگرفته که باید هر چه زودتر پتانسیلهای آن استان معرفی شود که البته در آذربایجان اینگونه نبوده و ما در هر بخش این استان پیشینهای طولانی داریم.<br /> http://www.president.ir/fa/871902015-05-21 10:18:258718115183175255