پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 04 Apr 2020 01:52:12 +0430Sat, 04 Apr 2020 01:52:12 +04302024 منافع ملی نباید پای مسایل سیاسی و جناحی، ذبح شود/ موضوع هسته‌ای، موضوعی ملی است/ رسانه‌ها باید بی‌تأثیری تحریم‌ها، بی‌اعتمادی به طرف مقابل و مسئولیت حریف در عدم توافق احتمالی را برجسته کنند"اسماعیلی" در نشست نقد و بررسی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مذاکرات 1+5:معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سیاست خارجی و منافع ملی نباید پای مسایل سیاسی و جناحی، ذبح شود، وظیفه رسانهها و ارباب جراید در شرایط کنونی را حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از دو قطبی شدن فضای کشور در قبال مذاکرات هستهای دانست.معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سیاست خارجی و منافع ملی نباید پای مسایل سیاسی و جناحی، ذبح شود، وظیفه رسانهها و ارباب جراید در شرایط کنونی را حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از دو قطبی شدن فضای کشور در قبال مذاکرات هستهای دانست.<br /> "پرویز اسماعیلی" روز سه شنبه در نشست نقد و بررسی دیپلماسی رسانهای ایران در مذاکرات 1+5 که در دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها برگزار شد، با اشاره به اینکه در حال حاضر تیم مذاکرهکننده هستهای کشور در پی حداکثری کردن منافع ملی در فرآیند مذاکرات است، گفت: رسانهها باید با بررسی دقیق اهداف دشمن و شرایط موجود، تیم مذاکرهکننده را در صحنه پیچیده و نیازمند هستهای که نیاز به مهارتهای فراوانی دارد، یاری کنند.<br /> وی با اشاره به حرکت جمهوری اسلامی ایران در عرصه علوم و فنون نوین که موجب عبور ایران از مرزهای توسعهنیافتگی به توسعهیافتگی میشوند، گفت: طرف مقابل با آگاهی از این رخداد، به دنبال محدود کردن حرکت رو به پیشرفت ایران است و چون هیچ بهانهای در عرصه علوم مربوط به فناوری پرتابی، ژنتیک، هوش مصنوعی و رباتیک نداشت، موضوع هستهای را برجسته کرد.<br /> معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری با نقل بیاناتی با این مضمون از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه &laquo;ما دشمن را با قدرت علمی بر زمین خواهیم زد&raquo;، گفت: جای تعجب است که در شرایط کنونی که طرف مقابل بر زمین خورده و با دست بر داشتن از تهدیدات، به پای میز مذاکره آمده است، بگوییم که ما بخاطر ضعف مذاکره میکنیم.<br /> اسماعیلی اظهار داشت: موضوع هستهای، موضوعی ملی است و نظام تصمیم گرفت که بهانه دشمن را که میخواست در عرصههای دیگر ما را محدود کند، بیاثر کند. بنابراین مأموریت رسانهها، مدیریت افکار عمومی و اقناع و جلب حمایت آن برای برنامههایی است که به تأمین منافع ملی میانجامد.<br /> معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری با تأکید بر اینکه اصل مذاکره را نظام پذیرفته و حضرت آقا بارها بر آن تأکید کردند که اتفاقاً با همین کشور هم البته در موضوع هستهای صحبت میکنیم، گفت: نباید افکار عمومی را به اشتباه بیندازیم و جلوتر از مسئولان عالی نظام حرکت کنیم.<br /> اسماعیلی با بیان اینکه سناریو حریف ، افزایش فشار و هزینه بر ایران در ابعاد مختلف برای کسب امتیازات بیشتر در دو ماه باقی مانده به پایان مذاکرات است، گفت: رسانههای ما باید 3 عنصر حقیقی بیتأثیری تحریمها، بیاعتمادی به طرف مقابل و مسئولیت حریف در عدم توافق احتمالی در مذاکرات را برجسته کنند.<br /> وی در ادامه با بیان اینکه انتقادها باید به گونهای باشد که تیم مذاکرهکننده تخطئه نشود و برخوردها با منتقدان نیز باید به نحوی باشد که احترام آنان حفظ شود، گفت: اوضاع امروز، همانند دوران دفاع مقدس است. در جنگ هیچگاه یک سربازی را که برای شناسایی و کسب اطلاعات به مأموریت به خاک دشمن میرود پس از بازگشت متهم به خیانت نمیکنند و نمیگویند که پشت پرده چه خبری بوده، کاری که متأسفانه برخی از جریانهای سیاسی در قبال تیم مذاکرهکننده هستهای انجام میدهند.<br /> معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری گفت:باید فرق بین نقد و تخریب را دانست و نباید با انگیزههای سیاسی، فضا را به عرصهای ببریم که نقدهای سازنده و فنی در سطح سخنان بیاساس و بدون محتوا پنهان ماند و مغفول شود.<br /> اسماعیلی خاطر نشان کرد: دلواپسی برای منافع ملی پدیدهای ممدوح و پسندیده است، اما اگر این دلواپسی به حرفه سیاسی تبدیل شود و منافع ملی را به مخاطره بیندازد، پذیرفتنی نیست. در هر فرضی رسانهها نباید، اقتدار نظام در برابر نظام سلطه را مخدوش کنند.<br /> وی توضیح داد: ما یا به توافق خوب میرسیم و یا توافقی حاصل نمیشود، اگر روزی به توافق خوب برسیم، قابل قبول نیست که توافق را خیانت به ملت تعریف کنیم و اگر به توافق نرسیم، خندهدار است که بگوییم در مذاکرات شکست خوردهایم. توافق خوب، توافقی است که استقلال، عزت و منافع ملی کشور را تضمین کند و نگهبانی رسانهها از مذاکرات اینجا باید شکل بگیرد، نه بر سر جزئیات مذاکره که اطلاعی هم از آن نداریم.<br /> معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری تأکید بر حفظ دستاوردهای علمی و تکنولوژیک کشور که در دست، محققان و دانشمندان کشور است؛ پذیرش نظارت مشروع در چارچوب امنیت ملی و لغو تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای ثانویه اقتصادی را از دستاوردهای مذاکرات هستهای دانست و گفت: ادبیات رسمی و مرجع در رسانهها باید ادبیات ابراز شده از سوی دیپلماتهای خودمان باشد و نباید به حرفهای دشمن و منابع خبری آنها سندیت بدهیم.<br /> اسماعیلی تصریح کرد: برخی از رسانههای ما ناآگاهانه در دام دشمن میافتند و با انتشار سخنان نادرست حریف به آنها اعتبار میدهند که نمونه آن را در استناد به مطلب نادرستی از شورای روابط خارجی آمریکا دیدیم که پس از آن علیه آقای ظریف مسایلی را مطرح کردند، اینجاست که باید خبرنگار از سیاستمدار جلو حرکت کند.<br /> وی با بیان برخی جملات مقامات آمریکایی، نظیر رییس جمهوری آمریکا که اگر میتوانستیم پیچ و مهره صنعت هستهای ایران را باز میکردیم، گفت: باید عقبنشینیهای دشمن را برجسته کنیم. رییس جمهوری آمریکا پس از لوزان پنج مصاحبه بلند انجام داد تا عقبنشینی را در داخل کشورش جا بیندازد. در این مصاحبهها صراحتاً عنوان کرد که ما نمیتوانیم با ایران جنگ کنیم، نمیتوانیم فرآیند تحریم را که شکست خورده است، ادامه دهیم و تنها راه مطلوب برای ما و جهان توافق با ایران است. اما این سخنان در کشور چقدر برجسته شد و چرا شکافهای مواضع سیاسی بلوک غرب شناسایی و مطرح نشد، مگر آمریکاییها صراحتاً عنوان نکردند که ما با اسراییل بر سر ایران اختلاف نظر داریم و مگر آنها نگفتند که ایران یک قدرت غیرقابل چشمپوشی در منطقه است و راهبرد ما دیگر تغییر رژیم ایران نیست.<br /> معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری با اشاره به برخی اشتباهات در بیان مفاهیم فنی تفاهمنامه لوزان مبنی بر کاهش تعداد سانتیریفیوژها گفت: نباید مردم را به اشتباه بیندازیم ما بر مبنای نرمش قهرمانانه برخی محدودیتهای موقت را پذیرفتیم و مسیر ما بازگشتپذیر است.<br /> در این نشست که با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانههای داخلی کشور برگزار شد، محمد خدادی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، جبرئیلی معاون خبرگزاری فارس، الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد، رها خرازی و فواد ایزدی کارشناس مسایل سیاسی ، دیدگاههای خود را در قبال دیپلماسی رسانهای ایران و نقاط ضعف و قوت آن بیان کردند.<br /> این دهمین نشست از سلسله جلسات تخصصی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بود.http://www.president.ir/fa/869832015-05-12 17:38:098698414183174496