پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 04 Apr 2020 08:20:31 +0430Sat, 04 Apr 2020 08:20:31 +04302024 اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای مدیریت فضای بعد از تحریم‌ها، فکر و طرح داشته باشند/ فرصت برای جهش جایگاه اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی فراهم است دکتر نهاوندیان در نشست کاری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس:رییس دفتر رییسجمهور صبح پنجشنبه در نشست کاری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس با تأکید بر اینکه استفاده مناسبتر از فرصت کمنظیر پیش روی کشور، نیازمند یک روحیه جدید است، گفت: اگر همه دست به دست هم دهیم، انجام کارهای بزرگ شدنی است.رییس دفتر رییسجمهور صبح پنجشنبه در نشست کاری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس با تأکید بر اینکه استفاده مناسبتر از فرصت کمنظیر پیش روی کشور، نیازمند یک روحیه جدید است، گفت: اگر همه دست به دست هم دهیم، انجام کارهای بزرگ شدنی است.<br /> دکتر محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه تأکید من بر غنیمت شمردن فرصت از آن روست که معتقدم فرصت جهش همیشه در برابر اقتصاد کشور، فراهم و گسترده نیست، افزود: امروز فرصت برای جهش جایگاه اقتصاد کشورمان در عرصه بینالمللی فراهم است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران منابع، ثروت، سرمایه و امثال اینها نیست، اظهار داشت: مشکل ما مدیریت است، لذا در همه سطوح باید دست به دست دهیم تا یک روند بهبود مدیریت را در سطوح خرد و کلان، نظارت و ارتباطات بینالمللی سامان دهیم و این نیاز به یک بازنگری دقیق در روشها و شیوههای مدیریتی دارد که با جلسه و سمینار، قابل حصول نیست، بلکه باید فرهنگ عمومی را اصلاح کنیم و در روشهای شناخت و حل مشکلات رفع تنگناها، تجدیدنظر کنیم.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه خیلی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور ناشی از رویههای متراکم در بروکراسی کشور در طول سالیان طولانی است که با انباشت یک بدبینی مزمن به بخش خصوصی ایجاد شده است، تصریح کرد: انقلاب بزرگ اسلامی رژیم به ظاهر قدرتمند گذشته را ساقط کرد، اما همچنان نتوانستیم بروکراسی بزرگ و ناکارآمد باقیمانده از آن دوران را اصلاح کنیم و این مهم نیاز به یک عزم مستمر برای اصلاح مینیاتوری مقررات و قوانین داریم.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه بدبینی به فعالیت بخش خصوصی پس از انقلاب اسلامی حتی تشدید هم شده است، خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم شیوههای مدیریت ناصحیح و غیرهمدلانه موجود را اصلاح کنیم، باید یک کار همدلانه مستمر برای اصلاح تک تک مقررات موجود انجام شود.<br /> دکتر نهاوندیان اضافه کرد: در راستای انجام این اصلاح بزرگ، اتاقهای بازرگانی در دوره حیات جدیدشان وظایف مهمی بر عهده دارند و لازم است با صبر و حوصله قوانین ناصحیح و ناکارآمد موجود را از منظر بهبود مدیریت و ارتقاء بهرهوری استخراج کرده و به نهادهای متولی اصلاح، ارایه نمایند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با اشاره به اینکه تأکید مصرانه بنده بر نقشآفرینی جدی و موثر شورای گفتگو در استانها در یک مورد ناظر به همین استخراج مقررات نیازمند اصلاح است، گفت: شورای گفتگو این امکان را فراهم میآورد تا دولت و بخش خصوصی در کنار هم در یک سطح و نه در جایگاه بالا و پایین نشسته و در باره مشکلات و راهکارهای حل آنها گفتگو کنند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد باید از یک جایی آغاز شود و اتاقهای بازرگانی و ظرفیت شورای گفتگو بهترین ظرفیت برای تحقق این هدف است، اظهار داشت: این ظرفیت که قبلاً وجود نداشت، اکنون باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد و اتاقها و تشکلهای اقتصادی باید با استفاده از این ظرفیت مؤثرتر در اصلاح رویهها و قوانین عمل نمایند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: ما با مشکل رکود مواجه بودیم، اما حل این مشکل و رشد تولید ناخالص داخلی با رونق گرفتن تولید لزوماًبه معنای حل مشکل بزرگ و مهمی به نام بیکاری نیست. هر قدر فعالیت واحدهای بزرگ رونق هم بگیرد باز لزوماً به معنای حل مشکل بیکاری نیست و این واحدهای کوچک و اقتصادی هستند که میتوانند نقش مؤثری در رفع بیکاری به عنوان یک معضل اجتماعی داشته باشند. <br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیتها و کارکردهای اتاقهای بازرگانی توجه به واحدهای کوچک و متوسط است و مجامع و اتاقهای اصناف باید در این راستا مکمل اتاقهای بازرگانی باشند. <br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه دولتها معمولاً علاقمند هستند، از نظرات بخش خصوصی مطلع باشند، گفت: اتاقهای بازرگانی باید این ظرفیت، توانایی و بلوغ را داشته باشند که بتوانند، نظرات بخش خصوصی در مسایل مختلف اقتصادی را اخذ کرده و به دولت منتقل کنند و دولت از همگرایی اتاقهای بازرگانی و مجامع صنفی در این راستا به طور جدی حمایت میکند و اساساً همگرایی و همکاری، کارگران و کارآفرینان موجب خشنودی و مورد حمایت دولت است.<br /> وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید برای فرصت جهشی که در برابر اقتصاد کشور بوجود آمده، برنامهریزی کنیم و مسأله تأمین مالی در این بین بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: تأمین مالی فقط تزریق پول نیست اگر صرفاً همین باشد، گاهی در فاصله کوتاهی منجر به تورم و در نتیجه خنثی شدن اثر پول تزریق شده به اقتصاد را در پی خواهد داشت.<br /> دکتر نهاوندیان اضافه کرد: سرعت پایین گردش پول در اقتصاد کشور یکی از مشکلاتی است که در صورت مرتفع شدن ما را به مقصد میرساند و به تأمین مالی کمک بسیاری میکند. یکی از راههای بالا بردن سرعت گردش پول ارتقاء اعتماد در اقتصاد کشور است که میتواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در راستای تحقق هدف مذکور ایفا نماید.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه تقویت ارتباط بنگاههای اقتصادی با بخشهای اقتصادی دولتی و تسهیل ارتباط بخش خصوصی با ابزارهای مالی، یکی از لوازم افزایش اعتماد در اقتصاد کشور، اظهار داشت: سختگیریهای بیمورد باعث ایجاد رکود در گردش مالی شده و مانع استفاده مناسب از منابع مالی موجود میشود.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه امیدوارم با رویکرد تعامل سازنده دولت دسترسی بخش تولید کشور به منابع مالی بینالمللی نیز افزایش یابد، تصریح کرد: باید موانع سیاسی پیش روی ارتباط گستردهتر اقتصاد کشور با اقتصاد بینالمللی را رفع کنیم که با حرکت عزتمندانهای که همزمان تأمین عزت و منافع کشور را در نظر دارد، قطعاً دسترسی به بازارهای بینالمللی برای بخش اقتصادی و تولیدی کشور، تسهیل خواهد شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تأکید کرد: البته باید در نظر داشته باشیم که اگر بیشترین منافع هم در اختیار ما باشد اما مدیریت آیندهبین و هوشمند نباشد، منابع بیشتر حتی میتواند مشکلساز شده و صرفاً باعث ایجاد بدهی برای بخشهای اقتصادی کشور شود. <br /> دکتر نهاوندیان با تأکید دوباره بر اینکه این حجم منابع و اعتبارات نیست که مشکلات اقتصادی را حل میکند، خاطر نشان کرد: اصلیترین عامل در حل مشکلات اقتصادی مدیریت هوشمند است و از اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی میخواهم که برای مدیریت فضای پیش روی کشور بعد از تحریمها، فکر و طرح داشته باشند. چرا که اگر منافع خارجی هم مدیریت هوشمند در اقتصاد کشور را مشاهده کنند، رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری خواهند داشت و این وظیفه مهمی است که بیش از هرکس باید اتاق بازرگانی به آن بپردازند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به تأکیدات رییس جمهوری درباره عزم دولت برای واگذاری امور اجرایی و تصدیگریها در اقتصاد به بخش خصوصی گفت: رفع موانع و توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه دولت است، اما این اتاقهای بازرگانی هستند که در چالش جهش اقتصاد کشور باید از خود ابتکار به خرج داده و ابتکار عمل را در دست بگیرند.<br /> در پایان این جلسه لوح یادبودی از طرف اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس به دکتر نهاوندیان اهدا شد.<br /> http://www.president.ir/fa/867032015-04-30 10:39:058670215183173434