پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 25 Nov 2020 11:59:20 +0330Wed, 25 Nov 2020 11:59:20 +03302024بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه منتشر شددر بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که در پایان سفر رجب طیب اردوغان به تهران منتشر شد، بر گسترش بیش از پیش همکاریهای دو کشور در عرصه های مورد علاقه تاکید شده است.در بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که در پایان سفر رجب طیب اردوغان به تهران منتشر شد، بر گسترش بیش از پیش همکاریهای دو کشور در عرصه های مورد علاقه تاکید شده است.<br /> این بیانیه مشترک، در زمینه مقابله با افراطگرایی و اسلامهراسی از ابتکار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطگرایی حمایت کرده و بر گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی دو کشور تاکید دارد.<br /> رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در سفر به جمهوری اسلامی ایران، ضمن دیدار با مقام معظم رهبری، دومین اجلاس شورایعالی همکاریهای دو کشور را به طور مشترک با دکتر حسن روحانی و با حضور وزرای امور خارجه به عنوان هماهنگ کنندگان این شورایعالی و با مشارکت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان و همتایان ترک آنان برگزار کردند.<br /> در این نشست هیاتهای دو کشور 8 سند همکاری مشتمل بر یادداشت تفاهم همکاری در زمینههای سلامتی و بهداشت، یادداشت تفاهم حمایت از سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط، یادداشت تفاهم همکاریهای محیط زیستی، سند حسن نیت همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خانواده و سیاستهای اجتماعی جمهوری ترکیه، یادداشت تفاهم همکاری بین دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه، بیانیه حسن نیت در بخش راهآهن، یادداشت تفاهم مربوط به تبادل الکترونیکی در خصوص حرکت بینالمللی خودرو و کالا و سند همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران و انستیتوی ثبت اختراعات جمهوری ترکیه به امضا رساندند.<br /> همچنین دو طرف خرسندی خود را از روند توسعه روابط دو جانبه و همکاریهای فیمابین بر اساس اعتماد متقابل ابراز داشته و اراده استوار خویش را برای بکارگیری ظرفیتهای موجود و اجرایی نمودن توافقات فیمابین در جهت گسترش و تعمیق روابط دو کشور اعلام داشتند.<br /> روسای جمهور دو کشور با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و نیز حسن همجواری از توسعه روابط سازنده دوجانبه مبتنی بر منافع متقابل در زمینههای مختلف بین دو کشور حمایت نمودند و بر ضرورت اجرایی شدن اسناد امضا شده تاکید کردند.<br /> دو طرف با ابراز نگرانی نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی جاری در منطقه، بر استمرار رایزنیهای دوجانبه و چند جانبه برای فائق آمدن بر چالشهای امنیتی و تقویت مناسبات منطقهای بر اساس خواست، اراده و حقوق مشروع مردم تاکید نمودند.<br /> دکتر روحانی و رجب طیب اردوغان ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی، فعالیتها و تلاشهای جاری برای ترویج اسلامهراسی و تخریب وجهه اسلام و مسلمانان در عرصه بینالمللی به ویژه جنایتهای داعش، بر ضرورت گسترش همکاریهای خود در عرصههای مختلف سیاسی و امنیتی از جمله در زمینه مقابله با افراطگرایی، همه اشکال فرقهگرایی و تروریسم تاکید کرده و از ابتکار رییس جمهور کشورمان، تحت عنوان &laquo;جهان علیه خشونت و افراطگرایی&raquo; (WAVE)، که با حمایت بینالمللی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، حمایت کردند.<br /> دو طرف تعهد خود را برای افزایش تلاشهای مشترک در راستای جلوگیری از برداشتهای اشتباه و مبارزه با تکفیرگرایی، افراطگرایی، بیگانههراسی و اسلامهراسی در چارچوب ائتلاف تمدنهای ملل متحد ابراز داشتند.<br /> دو رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دومین نشست شورایعالی همکاری در حضور روسای جمهور دو کشور و امضای اسناد فوقالذکر، تداوم برگزاری این نشستها را موجب رشد و تقویت همکاریهای دو کشور در زمینههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی دانستند.<br /> روسای جمهوری ایران و ترکیه در همبستگی کامل با مردم فلسطین، از جامعه بینالمللی و کشورهای اسلامی خواستند تا حمایتهای خود را از آرمان فلسطین از جمله تاسیس کشور مستقل و دارای حق حاکمیت فلسطین با پایتختی قدس شریف افزایش دهند.<br /> دو طرف ضمن تاکید مجدد بر هدفگذاری انجام شده 30 میلیارد دلاری در روابط تجاری دو کشور برای آینده نزدیک، اجرای مناسب موافقتنامه تجارت ترجیحی از سوی سازمانهای ذیربط و همچنین ایفای نقش فعال بخش خصوصی دو کشور از جمله اتاقهای بازرگانی، شورای مشترک روابط تجاری و ... را مثبت قلمداد و خواستار افزایش تعامل آنها برای توسعه تجارت بین دو کشور شدند. در این چارچوب آنان بر نیاز به تدوین یک سند همکاری برای تسهیل تجارت بین دو کشور در اولین فرصت ممکن تاکید کردند.<br /> روسای جمهوری دو کشور ضمن ابراز تمایل خود برای توسعه همکاریهای موجود در زمینه انرژی، بخشهای خصوصی و دولتی دو کشور را برای اجرای طرحهای مشترک در این حوزه تشویق نمودند.<br /> دو طرف همچنین اراده خود برای تسهیل تردد مرزی از دروازههای گمرکی مشترک را ابراز داشته و تاکید کردند مسایل فنی مرزی در خصوص این محوطههای گمرکی در کوتاهترین زمان ممکن برای تسهیل اجرای طرحهای توسعه و نوسازی دروازههای گمرکی بازرگان &ndash; گوربولاق و رازی &ndash; کاپیکوی باید حل شود. دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در چارچوب همکاریهای مشترک تفاهم نمودند تلاشهای خود را برای اجرای جاده خوی &ndash; رازی ادامه دهند.<br /> دکتر حسن روحانی و رجب طیب اردوغان بر ضرورت تشویق گروههای تجاری خود برای افزایش سرمایهگذاری در کشورهایشان تاکید نموده و تصمیم گرفتند احتمالات موجود برای گسترش روابط در حوزه بانکی را بررسی نمایند.<br /> دو طرف بر اراده مشترک خود برای تعمیق بیشتر فعالیتهای سازمان همکاریهای اقتصادی &laquo;اکو&raquo; تاکید کرده و اهمیت اجرای توصیههای گروه کارشناسان ارشد &laquo;ای.پی.جی&raquo; و موافقتنامههای اکو به ویژه اکوتا را مورد توجه قرار داده و از تلاشهای به عمل آمده برای روند بازنگری و اصلاح اکو و آماده سازی سند چشمانداز 2025 &ndash; 2016 اکو استقبال کردند.<br /> دو رییس جمهور ضمن اشاره به لزوم توسعه همکاریهای صنعتی و فناوری بین دو کشور، بر تعامل دو کشور برای ایجاد زیرساختهای لازم جهت همکاریهای علمی و فناوری بین معاونت فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران و توبیتاک جمهوری ترکیه تاکید نمودند.<br /> دو طرف توافق کردند استقرار سرمایهگذاران کشور مقابل در شهرکهای صنعتی موجود خود را تشویق کرده، اولویت داده و تسهیل نمایند.<br /> دکتر روحانی و رجب طیب اردوغان با اشاره به اهمیت گسترش همکاری در زمینه گردشگری، فرهنگی، علمی و آموزشی دو کشور، بر توسعه بیشتر همکاریهای فرهنگی به وسیله نهادهای ذیربط و مراکز فرهنگی توافق نمودند.<br /> دو طرف با توجه به یادداشت تفاهم همکاری که بین دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در اثنای این سفر امضا شد، تمایل خود را برای افزایش همکاریها در زمینه آموزش دیپلماتهای جوان خود ابراز داشتند.<br /> طرفین بر تعهد خود برای تقویت همکاریهای فیمابین در راستای مبارزه با قاچاق مهاجر و قاچاق انسان تاکید کردند.<br /> روسای جمهور دو کشور بر اهمیت نقش نمایندگان ویژه خود برای نظارت و پیگیری اجرای توافقات فیمابین در عرصههای اقتصادی و تجاری و حل مشکلات و رفع موانع تاکید کرده و از آنان خواستند به فعالیتهای خود ادامه دهند.<br /> روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روابط فیمابین مجالس دو کشور را به عنوان بخش مهمی از همکاریهای دوجانبه ارزیابی کرده و بر اهمیت توسعه همکاریهای مجالس و دیدارهای متقابل نمایندگان مجلس دو کشور تاکید کردند.<br /> http://www.president.ir/fa/860932015-04-07 22:01:128592031182171265