پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 09 Aug 2020 14:00:56 +0430Sun, 09 Aug 2020 14:00:56 +04302024 هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی زنان و خانواده ضروری است مولاوردی:معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه یک تفاهمنامه سهجانبه همکاریهای علمی &ndash; پژوهشی منعقد کردند.معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه یک تفاهمنامه سهجانبه همکاریهای علمی &ndash; پژوهشی منعقد کردند.<br /> این تفاهمنامه که به امضای شهیندخت مولاوردی، سورنا ستاری و علی اکبر فرهادی رسید، پیرامون تدوین اسناد &laquo;توسعه و ساماندهی پژوهشهای زنان&raquo; و &laquo;ارتقاء توانمندیهای زنان نخبه، مدیر و فرهیخته&raquo; و به منظور همافزایی در تعاملات با حوزه، دانشگاه و مراکز علمی &ndash; پژوهشی برای فعالیت مؤثر در قالب بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دانشبنیان است.<br /> حمایت از تهیه و تدوین شاخصهای حوزه پژوهش زنان، حمایت از اقدامات مورد نیاز جهت ارتقای نشانگرهای حوزه پژوهشهای زنان، تعیین اولویتهای تحقیقاتی واحدهای تحت پوشش طرفین جهت هدایت و تبیین طرحهای تحقیقاتی مشترک و تهیه بانکهای اطلاعاتی پژوهشهای زنان از جمله محورهای مشترک این تفاهمنامه است.<br /> همچنین گسترش زمینههای حضور مؤثر بانوان دانشآموخته، نخبه و دارای استعداد برتر و پژوهشگر در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان جهت توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده و شناسایی آسیبهای پیشروی زنان به لحاظ وضعیت سرپرستی، اشتغال، سلامت، تحصیل و تأهل، از مهمترین اهداف این تفاهمنامه سهجانبه میباشد.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در این مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری سه جانبه را در راستای همافزایی در چارچوب اسناد بالادستی و توسعه و ساماندهی پژوهشهای زنان دانست و گفت: امیدواریم با امضای این تفاهمنامه، تدوین،امضاء موافقتنامه اجرایی و تشکیل کمیته مشترک بتوانیم در حوزههای زنان و خانواده قدمهای مثبت و جدی برداریم.<br /> مولاوردی افزود: با توجه به فراهم نبودن زمینه اشتغال زنان در بخش دولتی و استخدام، تمام تلاشهای خود را برای اشتغال زنان در بخشهای خصوصی بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دانشبنیان انجام میدهیم.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ، دانشبنیان بودن و دانایی محوری را از شاخصههای اقتصاد مقاومتی دانست و اظهارداشت: با توجه به وضعیت تحصیل و آموزش زنان و دختران به عنوان نتیجه سرمایهگذاری نظام در این حوزه باید برنامههایی را برای بهرهمندی از این ظرفیت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور اجرا کنیم.<br /> <br /> <br /> http://www.president.ir/fa/860642015-04-13 14:38:168606714184171694