پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 30 Sep 2020 10:15:55 +0330Wed, 30 Sep 2020 10:15:55 +03302024 جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان‌ گیلان برگزار شد با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری؛جلسه توسعه و سرمایهگذاران استان گیلان روز سهشنبه با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تعدادی از نمایندگان استان گیلان و جمع زیادی از مدیران دستگاهها و سازمانهای توسعهای و بانکها برگزار شد.جلسه توسعه و سرمایهگذاران استان گیلان روز سهشنبه با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تعدادی از نمایندگان استان گیلان و جمع زیادی از مدیران دستگاهها و سازمانهای توسعهای و بانکها برگزار شد.<br /> آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری در ابتدای این نشست با بیان اینکه پیش از همه چهارده سفر رییس جمهوری به استانها ، مشابه این جلسه برگزار شده است، گفت: این جلسات کمک موثری به توسعه استانها فراتر از اهداف نظام برنامهریزی کشور، بدون ایجاد اخلال در این نظام داشته است.<br /> وی با اشاره به حساسیت و سختگیری دکتر روحانی و دکتر نوبخت برای عدم اخلال در نظام برنامهریزی کشور افزود: در نتیجه گفتوگوهایی که در چنین جلساتی بین مدیران نهادهای خصوصی و دولتی مسئول در توسعه کشور صورت گرفته است توفیقات خوبی در زمینه جذب مشارکت و سرمایه از داخل و خارج کشور برای توسعه استانها حاصل شده است، بدون آنکه در نظام برنامهریزی کشور خللی وارده شده باشد.<br /> معاون اجرایی رییس جمهوری با توصیف مصادیقی از جذابیتها و فرصتهای سرمایهگذاری در استان گیلان اظهار داشت: علاوه بر کاستیهایی که برخی محدودیتهای اعمال شده در سالهای گذشته بر صنعت استان برجا گذاشته، امروز وضعیت کشاورزی گیلان نیز با توجه به اینکه تولید برخی محصولات خاص در این منطقه صورت میگیرد، چندان مطلوب و قابل دفاع نیست.<br /> وی اشتغال را مشکل اول گیلان ذکر و تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری چنین جلساتی و هماندیشی و گفتوگوهای صورت گرفته در آنها، بار اصلی سرمایهگذاری و آبادانی کشور از عهده نظام بودجهریزی کشور به بخش خصوصی منتقل شود.<br /> آقای شریعتمداری تاکید کرد: دولت یازدهم اهتمام زیادی به عمران کشور دارد و گواه این ادعا رقم تخصیص یافته قطعی بودجههای عمرانی در سالهای 92 و 93 است که با وجود مشکلات مالی و تضییقات بودجهای فراوان، بینظیر بوده و طی همین دو سال رشد قابل توجهی داشته است، لذا به بخش خصوصی اطمینان میدهیم که حضور و مشارکت آنها در آبادانی استانها و به تبع آنها کشور، حمایت جدی دولت را به دنبال خواهد داشت.<br /> دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در پایان این جلسه با بیان اینکه رییس جمهوری بر وعدهها و قولهای خود به مردم پایبند است، گفت: چنین جلساتی در راستای آن برگزار میشوند تا دکتر روحانی طبق وعده خود با مردم در سفر به استانها ،وعدههایی به مردم بدهد که از امکان اجرای آنها در زمان معین اطمینان حاصل شده باشد.<br /> http://www.president.ir/fa/858992015-04-07 14:23:588590016184171203