پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 09 Aug 2020 16:13:42 +0430Sun, 09 Aug 2020 16:13:42 +04302024 تبادل نظر دکتر روحانی و نخست وزیر انگلیس در خصوص مذاکرات هسته‌ای و تحولات منطقه‌ای/ حرکت بر مبنای احترام متقابل و لغو کامل تحریم‌ها،اساسی‌ترین عنصر مذاکرات برای گام برداشتن به سمت حل و فصل نهایی/ اجازه ندهیم فرصت استثنایی به آسانی از دست برود/محکومیت تجاوز نظامی به یمن در تماسی تلفنی؛<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]-->رییس جمهوری عصر پنجشنبه در گفت و گوى تلفنی با "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلستان به تبادل نظر در خصوص مذاکرات هستهای و تحولات منطقهای پرداخت.<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]-->رییس جمهوری عصر پنجشنبه در گفت و گوى تلفنی با "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلستان به تبادل نظر در خصوص مذاکرات هستهای و تحولات منطقهای پرداخت.<br /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی دراین گفتگوی تلفنی با تبیین مواضع کشورمان در موضوع هستهای و با تأکید بر حقوق شناخته شده ایران بر مبنای اصول بینالمللی و پافشاری قطعی ایران بر دستیابی به این حقوق، گفت: شرایط ویژهای بر مذاکرات حاکم است، چراکه اشتراکات ما در صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای و ضرورت لغو تمامی تحریمهای ناعادلانه میتواند ما را به راهحل نهایی برساند. <br /> رییس جمهوری با اشاره به فرصت بسیار خوب توافق در سال ٢٠٠٥ و فرصت استثنایی اخیر برای توافق، در این زمینه اظهارداشت: ما باید در جهت منافع ملی و بینالمللی حرکت کرده و اجازه ندهیم این فرصت که بر فتوای رهبر معظم انقلاب به صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهایاش متکی است، به آسانی از دست برود.<br /> دکتر روحانی با اشاره به ضرورت حرکت بر مبنای احترام متقابل، لغو کامل تحریمها را اساسیترین عنصر مذاکرات برای گام برداشتن به سمت حل و فصل نهایی خواند و خواستار ابتناء مذاکرات براعتماد آفرینی و حرکت به سمت ایجاد شرایطی مناسب برای همکاریهای آتی به جای پافشاری بر تقابل و فشار شد. <br /> دکتر روحانی بر نقش مؤثر انگلستان در این برهه زمانی در راستای انجام مذاکره از موضع برابر، تأکید نمود.<br /> رییس جمهوری همچنین با اشاره به تجاوز نظامی صبح امروز به کشور یمن و با محکوم کردن هرگونه دخالت نظامی در امور داخلی کشورهای مستقل، اظهار داشت: کشورهای منطقه میبایست از هرگونه اقدامی که سبب افزایش بحران شود خودداری نمایند. <br /> دکتر روحانی افزود: ما برای سه هدف توقف مداخلات نظامی در یمن، جلوگیری از ایجاد فرصت عمل دوباره برای تروریستها و روی کار آمدن دولتی فراگیر تلاش کنیم. <br /> نخست وزیر انگلستان نیز در این مکالمه تلفنی، با تسلیت مجدد به رییس جمهور کشورمان به خاطر درگذشت والده گرامیشان، اظهار داشت: ما قبول داریم که در زمان حاضر در شرایط ویژهای هستیم و به همین جهت لندن تمامی تلاش خود را بهکار خواهد گرفت تا مشکلات موجود را در عمل حل نماید زیرا این فرصت مهمی است و علیرغم فشار عدهای، باید برای حل و فصل نهایی هرکار لازمی را انجام داد. <br /> در پایان این گفتگو طرفین با مثبت خواندن تلاشهای انجام شده برای شرایط بهتر در مناسبات دو کشور براساس منافع دو ملت، بر ضرورت پیگیری و تداوم این اقدامات تأکید نمودند.<br /> <br /> <br /> http://www.president.ir/fa/856702015-03-26 20:01:38856727957627182155364