پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 26 Sep 2020 00:23:28 +0330Sat, 26 Sep 2020 00:23:28 +03302024 دولت در موضوع زنان و خانواده، مدیریت نتیجه‌محور را پیگیری می‌کند معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت در موضوع زنان و خانواده از کلیگویی پرهیز کرده و مدیریت اثربخش را پیگیری میکند.معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت در موضوع زنان و خانواده از کلیگویی پرهیز کرده و مدیریت اثربخش را پیگیری میکند.<br /> شهیندخت مولاوردی در سفر به شهر قم و در دیدار با آیتالله جوادی آملی اظهار داشت: متأسفانه علیرغم اقدامات انجام شده، در حوزه زنان شاهد آسیبهایی هستیم که بررسیهای راهبردی خود را برای رفع این آسیبها انجام دادهایم.<br /> معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به آمار زنان سرپرست خانوار و معتادان زن به برنامههای مشترک با وزارت رفاه و ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: برای بهبود وضعیت زنان حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی با وزارت راه و شهرسازی هماهنگیهای لازم را انجام دادهایم.<br /> وی با اشاره به تلاش معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای پیگیری فعالیت دستگاهها در حوزه زنان و خانواده و سیاستگذاری در این زمینه بیان کرد: گسترش عفاف و حجاب، تعمیق باورهای دینی، تقویت کارکرد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان با کمک نهاد مرجعیت از جمله محورهای اصلی فعالیت این معاونت میباشد.<br /> آیتالله جوادی آملی نیز در این دیدار ضمن آرزوی توفیق برای دولت یازدهم بیان کرد: کاری که برای خدا انجام شود، ماندگار خواهد بود، بنابراین خدا را در نظر داشته باشیم.<br /> وی افزود: نباید از نظام سلطه متأثر شویم، زیرا ما در برهههای مختلف امتحان خود را پس داده ایم.<br /> آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: نیمی از جمعیت جامعه زنان هستند و اگر زنان ساخته نشوند، جامعه روی سعادت را نخواهد دید.<br /> آیتالله جوادی آملی خطاب به مسئولین گفت: مواظب نفس اماره باشید. این نفس دشمنی است که تا انسان را بیآبرو نکند، رها نمیکند.<br /> وی در بخش دیگری از سخنان خود عظمت زنان را در دانشمندی آنها دانست و اظهار داشت: مودت و وحدت دو اصل است که موجب تحکیم خانواده میشود.http://www.president.ir/fa/831292014-12-16 18:55:048314214184164336