پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 24 Sep 2020 02:25:49 +0330Thu, 24 Sep 2020 02:25:49 +03302024متن سخنان رییس جمهوری در کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گریرییس جمهوری روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری ، با تاکید بر اینکه تحقق جهان عاری از خشونت و افراط گری با همکاری و هماهنگی دولت ها امکان پذیر است ، برای مبارزه فوری با تروریسم و افراطیگری در منطقه و جهان ، 10 پیشنهاد ارائه داد.رییس جمهوری روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری ، با تاکید بر اینکه تحقق جهان عاری از خشونت و افراط گری با همکاری و هماهنگی دولت ها امکان پذیر است ، برای مبارزه فوری با تروریسم و افراطیگری در منطقه و جهان ، 10 پیشنهاد ارائه داد.<br /> متن سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:<br /> بسم الله الرحمن الرحیم<br /> الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین <br /> عالیجنابان خانم و آقایان<br /> برای من جای خرسندی است که در جمع مقامات عالیه، فرهیختگان، استادان، نویسندگان و خبرنگاران در باره یک موضوع بسیار حیاتی که جامعه بشری با آن روبهروست سخن بگویم.<br /> استقبال جهانی از ایده جهان علیه خشونت و افراطیگری و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی قاطع کشورهای جهان، میزان ضرورت و اهمیت پرداختن به مقوله خشونت در جهان را نشان میدهد.<br /> من در 25 سپتامبر 2013 در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایده جهان عاری از خشونت و افراطیگری را ارایه نمودم. در همان مجمع ایده ای مطرح شده تبدیل به قطعنامه شد. در آن سخنرانی من از رهگذر احساس و فهم خود، به تبیین بیمها و امیدهایی پرداختم که در سطح منطقهای و بینالمللی به چشم میخورد.<br /> بیمهایی که میتواند زندگی بشر را تهدید کند و به چالش بکشد، اکنون ما در تهران گرد هم آمدهایم تا بر ابتنا به امیدها بر بیمهای یاسآور فائق آییم.<br /> از آنجا که سنت الهی و اراده عام جهانی پشتیبان امیدهای سازنده و الهام بخش است رجاء واثق دارم که اقدام جمعی ما با موفقیت قرین خواهد شد. گر چه همکاریهای گسترده اقتصادی و تعامل سیاسی در بخشهای مهمی از نظام بینالملل خشونت و افراطیگری را کاهش داده است ولی در عین حال متاسفانه در بخشهای دیگری من جمله منطقه خاورمیانه خشونت همچنان حضور دارد و بعضاً به طور روزانه جان دهها کودک و زن و مرد را میگیرد.<br /> به نظر میرسد در ابتدای امر لازم است همه کشورها و جریانهای حامی صلح و همکاری و تعامل درجه تفاهم و هماهنگی و جدیت خود را در مبارزه با خشونت و افراطیگری به حداکثر برسانند در این زمینه درک مشترک ما از علل ظهور خشونت بسیار مهم است.<br /> نظام دانشگاهی، مراکزتحقیقاتی و رسانهها به هر میزانی که در فهم افراطی گری و خشونت به نظرات مشترک برساند به سیاستگذاریها و اجرای موفق آنها منتهی خواهد شد.<br /> در نظام بینالملل امروز جنگ و درگیریهای نظامی جز تولید هزینه و تنش و از همگسیختگی زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان هیچ نفعی ندارد. اروپاییها بعد از قرنها درگیری و نزاع و دو جنگ جهانی در نهایت به همکاریهای بهم تنیده اقتصادی گردن نهادند و با همگرایی اقتصادی، سیاسی و امنیتی دستاوردهای بزرگی را برای صلح و امنیت منطقه خود به ارمغان آوردهاند.<br /> خوشبختانه کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین نیز با همکاریهای گسترده منطقهای، اقتصادی در فرآیند ائتلافهای موثر سیاسی و امنیتی قدم برمیدارند.<br /> من از این فرصت استفاده میکنم و از عموم کشورهای منطقه درخواست میکنم که با همفکری و هماهنگی و ایجاد ائتلاف و سیاستگذاریهای منطقی و عقلانی به سوی خاورمیانهای در سوی صلح و امنیت سوق پیدا کنیم.<br /> طبیعی است که دولتهای این منطقه به مراتب علاقمندتر و دلسوزتر در پی آرامش و مبارزه با خشونت هستند و هیچ ضرورتی دیده نمیشود که بازیگران فرامنطقهای که منافع خاص خود را دنبال میکنند سرنوشت مردم این منطقه را رقم بزنند. جهان عاری از خشونت در شرایطی محقق می شود که دولتها با هم همکاری کنند و در سیاستگذاریها هماهنگ باشند وقتی دولتها هماهنگ باشند، جریانهای افراطی در حاشیه قرار خواهند گرفت.<br /> دولتهای مقتدر اگر با همسایگان خود به سیاستهای مشترکی دست یابند میتوانند در مدت زمان کوتاهی ریشههای خشونت را بخشکانند این نوع همکاریها در منطقه اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به وضوح قابل مشاهده است و زمینهساز کاهش افراطیگری شده است.<br /> جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید مدیریت و دولت تدبیر و امید از روز اول مسئولیت خود بر ثبات، آرامش و مبارزه با خشونت تأکید کرده است و در عموم مجامع منطقهای و بینالمللی خواستار همکاری دولتها برای ریشهکن کردن خشونت شده است.<br /> تمام نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران در این هدف ملی با یکدیگر هماهنگ هستند در صورتی که کشورهای منطقه با یکدیگر به تفاهم برسند، میتوانند جریانهای ضد اسلامی مانند داعش را در مدت زمان کوتاهی به حاشیه رانده و هزاران زن و مرد و کودک که به واسطه اعمال وحشیانه این جریان ضد انسانی بیخانمان و اسیر گشتهاند، آزاد نمایند.<br /> در چنین شرایطی هیچ نیازی به حضور بیگانگان و نفوذ تدریجی آنها در منطقه ما نیست. آموزههای دینی ما همواره بر مدارا و تحمل و توسل به صلح و آشتی دعوت کرده است. اسلام، دین رأفت و رحمت و سیره پیامبر اسلام مبتنی بر عطوفت میباشد، قرآن کریم علت غایی رسالت پیامبر را برای جهان رحمت میداند، مضافاً اینکه اسلام ارزشهایی چون عدالت، صلح و همزیستی مسالمتآمیز را در آموزههای خود در همه ابعاد زندگی بشر ترویج می کند و ارتقاء می بخشد این واقعیتی شرم آور است انواع خشونتها مانند کشتار انسانها، تخریب اماکن مقدس و آثار باستانی و خرید و فروش زنان را به نام دین انجام میدهند.<br /> بیتردید قتلعام انسانها جفای آشکار در حق آموزههای صلحآمیز همه ادیان است که براساس آن کشتن یک انسان بیگناه همانند کشتن همه انسانهاست.<br /> اما تفکرهای غلط و افراطی فقط یکی از مسیرهای منتهی به خشونت است توسعه نیافتگی و نیازهای مادی پاسخ داده نشده، بیکاری، فقر، نبودن امکانات زندگی و ناامیدی از دست یافتن به آینده ای قابل تحمل و ارزشمند بستری برای خشونتطلبی است این همان بلایی است که خاورمیانه و بخش مهمی از جهان گرفتار آمدند خودبرتر بینی و ظلم و بی عدالتی در مقیاس ملی و بینالمللی و تقسیم کشورها به خودی و غیرخودی خود به خود زمینهساز فرهنگ خشونت و گسترش ناامنی در ابعاد بینالمللی است، سایر انواع خشونتهای ساختاری همچون تحریم و تهدید ناقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چالشی جدی برای امنیت در نظام بینالملل است.<br /> متأسفانه جهان امروز ما دستخوش فرآیندهایی است که این نابرابریها را دامن میزنند، برخی از این فرآیندها عبارتند از حکومتهای مستبد که حقوق شهروندان خویش را به رسمیت نمیشناسند و حق مشارکت همگانی را در سیاست گذاری محترم نمیشمارند موجبات افزایش فقر و توسعهنیافتگی را فراهم آوردهاند.<br /> مداخلات خارجی و اشکالی از استعمار نو که سبب شده است جوامع تواناییهای خود برای کاهش فقر و حذف زمینههای خشونت را از دست بدهند.<br /> فساد گسترده در نظامهای اداری و مدیریت توسعه که سبب میشود منابع کشورها به جای آنکه صرف ایجاد زیرساختهای توسعه پایدار شود هدر رفته یا راهی سرمایهگذاری در کشورهای توسعه یافته شود و فقر برجای بماند.<br /> استبداد و خودکامگی برخی حکومت ها که با نقض آزادی و حقوقق بنیادین بشر باعث سرخوردگی و به حاشیه راندن اقشار آسیبپذیر شده است متاسفانه به همه این فرآیندها که میتوان فهرست طولانیتری را نیز از آن ارایه نمود. مسأله توسعه طلبیها، انحصارگریهای سیاسی و ژئوپلتیک نیز نقش مهمی در پیدایش خشونتها دارند.<br /> تلاش قدرتهای جهانی برای تأمین منافع خود و ناکامی از ایجاد قواعد لازمالاجرا در نظام بینالملل، زمینهساز اینگونه خشونتهاست گر چه تشکیل سازمان ملل متحد یکی از دستاوردهای مهم جامعه جهانی است و این سازمان نیز نقش تأثیرگذاری در نظام بینالملل ایفا کرده، اما واقعیت ناخوشایند این است که سازمان ملل با همه موفقیتهایش در برابر بزرگی مسایلی که جهان ما با آن روبهروست. کاستیهای قابل توجهی دارد.<br /> با تأکید بر این واقعیت که برآمدن خشونتT غروب انسانیت است. با این پرسش مواجه میشویم که پس چه باید کرد تا انسانیت نجات یابد و زندگی بر سیاره زمین با کیفیت بهتری ادامه یابد.<br /> تأکید بر تقویت مدارای فرهنگی و مدارای دینی و به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی همه انسانها راهی به سوی کاستن از ظرفیتهای بروز خشونت بر مبنای تمایزهای فرهنگی است. سزاوار است در کنار یکدیگر اندیشهورزی درباره اشکال، آشکار خشونت و صورتهای بارز بیعدالتی و ساز و کارهای غلبه بر آنها تقویت نماییم ما توان آن را داریم که دهها فیلسوف، هنرمند، جامعهشناس، سیاستمدار، فعال جامعه مدنی، ورزشکار و شمار دیگری از شخصیتهای معروف جهان را برای اندیشیدن درباره رفع خشونت، بیعدالتی و استقرار عدالت گرد هم آوریم و جامعه بشری را به در پیش گرفتن راه و روشی مطابق خردورزی همگانی برآمده از اندیشه عدالت و نفی افراطیگری، فرابخوانیم.<br /> تاکید میکنم برای پیشبرد مبارزه با خشونت و افراطی گری و گسترش فرهنگ صلح و مدارا جهان نیازمند اقداماتی اساسی و خطیر است که از جمله مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:<br /> - گسترش و تعمیق گفتگو میان ملتها، دولتها و جامعه مدنی با هدف کاستن از سوء برداشتها و تنازعات و نیل به تفاهم و همکاری بیشتر<br /> - تلاش در جهت گسترش آموزش همگانی با بهرهمندی از روشهای پیشرفته تربیتی با هدف بسط فرهنگ صلح، تفاهم و مدارا، اهمیت نقش زنان، جوانان، علمای دینی، روشنفکران، دانشگاهیان، هنرمندان در گسترش دانش و اندیشه و احساس و باورهای دینی و اخلاقی<br /> - و ارتقاء همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به منظور شتاببخشیدن به روند مبارزه دستهجمعی با خشونت و افراطیگری.<br /> پیشنهادهای من برای مبارزه فوری با تروریسم و افراطیگری جاری در منطقه و جهان، عبارتند از:<br /> 1- کشورهایی که به شکلگرفتن تروریسم در این منطقه کمک کردهاند، سازماندهی و تأمین مالی نمودهاند به صراحت از تروریستها اعلام برائت نموده و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم خود را قطع کنند و در جهت مبارزه با تروریسم با کشورهای قربانی همکاری کرده و به آنها کمکهای مالی، اطلاعاتی و نظامی نمایند.<br /> کشورهای عراق و سوریه متحمل تلفات و صدمات جانی و مالی بیسابقهای شدند و کشورهایی که مسبب این صدمات بیشمار شدهاند لازم است وظیفه تأمین مالی برای جبران خسارت وارده را بر عهده گیرند.<br /> 2- کمک بینالمللی برای بازسازی خانههای ویران شده اماکن مذهبی تخریب شده و تأسیسات زیرساختی نابود شده در اثر اقدامات تروریستی و خسارات ناشی از عملیات نظامی مقابله با آن ضروری است.<br /> 3- تروریسم از فضای فقر و بیکاری سرباز میگیرد، با تأسیس صندوق بینالمللی، اشتغالزایی و توسعه برای کمک به رشد سرمایهگذاری در کشورهای قربانی تروریسم بینالمللی باید زمینه اقتصادی رشد تروریسم را از میان برداشت.<br /> 4- همکاری منطقهای برای اصلاح نظام آموزش و پرورش عمومی و مدارس دینی در جهت مقابله با تفسیرهای، افراطی، تکفیری و خشونت آمیز از آموزههای مذهبی، ضروری است. باید حقیقت اسلام رحمانی را به جهانیان ارائه نمود.<br /> 5- همه طرفهای که در مبارزه با این فتنه تروریستی جدی هستند از طریق همکاری منطقهای، همکاریهای لازم از جمله در زمینه تبادل اطلاعاتی، سامان لازم را انجام دهند.<br /> 6- لازم است رسانههای ملی و بینالمللی، نسبت به آگاهسازی افکار عمومی در مورد تهدیدات تروریستها و جلوگیری از سوء استفاده از خیل جوانان بیکار و به حاشیه رانده شده برنامهریزی جدی به عمل آورند.<br /> 7- همکاری جهانی برای مقابله با سوء استفاده تروریستها از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ضروری است.<br /> 8- تروریستها در رفت و آمد بین کشورها با مشکلات زیادی روبهرو نیستند. کشورهای در مسیر ترانزیت تروریستها باید با تقویت اراده سیاسی و مکانیسمهای ضروری، مسئولیت خود را در قبال بازگشت ثبات و امنیت به منطقه ایفا نمایند.<br /> 9- تلاش جامعه بینالمللی برای اصلاحات در سازمان ملل به ویژه شورای امنیت و کاربرد حق وتو که در موارد جدی تهدید صلح و امنیت بینالمللی، عملاً سازمان ملل را فلج کرده است. تاکنون با موفقیت چندانی روبهرو نبوده است. عدم کارایی شورای امنیت در موارد جدی تهدید صلح و امنیت بینالمللی موجب تشویق متجاوز از یک طرف و سرخوردگی قربانیان و زمینهساز اقدامات خشونتآمیز آنها از طرف دیگر شده است. شایسته است روند این اصلاحات و بازپروری سازمان ملل از فلجهای ادواری که گریبانگیرش میشود با اراده و استدلال قویتر از جانب جامعه بینالمللی پیگیری شود.<br /> 10- پیشنهاد میکنم روز 18 دسامبر که سالروز تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1393 است به عنوان روز جهانی علیه خشونت و افراطیگری نامگذاری شود. بدین وسیله یاد خونهای به ناحق ریخته فراموش نمیشود و عزم جهانی برای مبارزه با خشونت و افراطیگری هرساله حیات جدیدی خواهد یافت.<br /> در خاتمه، آرزومندم سفر شما به تهران سفری خوش و همراه با خاطراتی ماندگار باشد. امیدوارم کنفرانس تهران بتواند در پرتو هماندیشی جدی و حصول تفاهم، رهنمودها و پیشنهادهای موثر و عملی، در جهت اعتلای فرهنگ صلح و مدارا، مبارزه با خشونت و افراطیگری ارایه نماید.<br /> از حوصله شما تشکر میکنم.<br /> http://www.president.ir/fa/829052014-12-09 12:21:1482899829081642182163795