پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 23 Feb 2020 03:01:02 +0330Sun, 23 Feb 2020 03:01:02 +03302024 دکتر روحانی بر فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن کشور تاکید کرد در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان؛رییس جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان، بر لزوم فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن ایرانی توسعهیافتهتر و قدرتمند تاکید کرد.رییس جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان، بر لزوم فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن ایرانی توسعهیافتهتر و قدرتمند تاکید کرد.<br /> متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که روز چهارشنبه توسط رییس سازمان بهزیستی کشور در همایش روز جهانی معلولان قرائت شد، به این شرح است:<br /> <strong>به نام خدا</strong><br /> دولتها وظیفه دارند شهروندان را توانمند سازند. گاه توانمندسازی در این است که قید و بندی بر دست و پای خلاقیت، اراده آزاد و سرمایههای افراد برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی ننهند؛ و گاه توانمندسازی به این است که از فشار قید و بندهایی که طبیعت، جامعه و سیاست بر شهروندان نهادهاند بکاهند. <br /> معلولیت از آن محدودیتهایی است که طبیعت، جامعه و سیاست در پیدایش آن سهیماند و دولت، در کنار همه مردم وظیفه دارد برای کاستن از شدت پیآمدهای آن و افزودن کیفیت زندگی معلولان اقدام کند.<br /> روز جهانی معلولان بهانه و فرصتی است تا به واسطه آن سهم جامعه و سیاست را در پیدایش معلولیت بازشناسیم.گاه جامعه با سهلانگاری و شیوههای نادرست زیستن، و گاه سیاست با بیتدبیری و مسئولیت گریزی در قبال خشونت، در تشدید عوارض معلولیت بر انسانها سهیماند. <br /> شناخت پدیده معلولیت و عوامل موثر برآن هم وظیفه و مسئولیتی را که در قبال آن داریم آشکار میسازد، و هم راهگشای تدابیری هماهنگ است تا ساختن زندگی باکیفیتتر برای معلولان را امکانپذیر سازد.<br /> روز جهانی معلولان فرصت مغتنمی است که همه خطمشیها، برنامهها و اقدامات جامعه و دولت در قبال معلولان را به بحث بگذاریم و به نقد و ارزیابی عملکرد خویش در قبال ایشان بپردازیم. از همین رو روز جهانی معلولان در کنار توجه دادن جامعه به محدودیتهایی که معلولان را در بر گرفته است، فرصتی برای بازشناختن توانمندیها، افتخارآفرینیها، و افقهای بلندی است که معلولان با درنوردیدن مرزهای اراده و همت، به آنها دست یافتهاند.<br /> بدینسان میتوانیم بیاموزیم که با همت های بلند قادریم از هر مانعی با سربلندی بگذریم و سهمی شایسته در ساختن جامعهای انسانیتر و پایدارتر داشته باشیم. امیدوارم در سایه عقلانیت ، تدبیر و در پرتو عزم ملی برای ساختن ایرانی آبادتر، وظایف سنگین خویش در قبال معلولان را به درستی بشناسیم و بپذیریم و زمینهای فراهم کنیم که معلولان سربلند نیز در ساختن ایرانی توسعهیافتهتر و قدرتمند، سهمی درخور ایفا نمایند. <br /> <strong>حسن روحانی<br /> رییس جمهوری اسلامی ایران</strong><br /> http://www.president.ir/fa/827822014-12-03 15:14:1013182144514