پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 01 Oct 2020 12:11:57 +0330Thu, 01 Oct 2020 12:11:57 +03302024 نگذاریم چهره اسلام رحمانی به نام دین قربانی جدید افراطی گری شوددکتر جهانگیری در افتتاحیه دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی:معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تروریسم و افراطیگری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جهان اسلام است که دین، مذهب، ملیت و قومیت نمی شناسد، گفت: همه ما مسئولیم که نگذاریم چهره اسلام رحمانی به نام دین قربانی جدید افراطی گری شود.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تروریسم و افراطیگری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جهان اسلام است که دین، مذهب، ملیت و قومیت نمی شناسد، گفت: همه ما مسئولیم که نگذاریم چهره اسلام رحمانی به نام دین قربانی جدید افراطی گری شود.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در افتتاحیه دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی که در هتل آزادی تهران برگزار شد، تصریح کرد: امروز اقدامات خشونت بار گروه تروریستی داعش علیه مسلمانان شیعی و سنی و نیز پیروان دیگر ادیان و قومیتها، جهان انسانی را آزرده است و سوءاستفاده آنها از رسانهها و فنآوریهای مدرن اطلاعاتی برای تبلیغ و توجیه اقدامات غیرانسانی خود، مسئولیتهای ما را در این حوزه مضاعف کرده است.<br /> معاون اول رییس جمهور با اشاره به تلاشهای گسترده و متنوع برخی رسانههای غربی برای پیشبرد هرچه بیشتر پروژه اسلام هراسی، خاطرنشان کرد: اقدامات خشونت باری که گروههای تروریستی تحت لوای اسلام مرتکب می شوند بصورت گسترده توسط این رسانهها در جهت تقویت اسلام هراسی منتشر شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرند.<br /> دکتر جهانگیری گفت: ادامه شکاف عمیق اطلاع رسانی در حوزه رسانههای دیجیتال و سلطه رسانههای غربی در زمینههای مختلف نیز اسلام هراسی را تقویت می کند و جهان اسلام بایستی برای کاهش شکاف رسانهای و اطلاعاتی در بهره برداری فزاینده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، بسیار مبتکرانه، متحد و پیشرو عمل کند.<br /> معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه خشونت گرایان و تروریست ها تصویری وارونه از اسلام ارائه میکنند، تصریح کرد: آنها حتی توانسته اند با دستیابی به آخرین فناوریهای اطلاع رسانی، "خشونت و افراطیگری "را رسانهای کنند و با رژیم صهیونیستی و افراطیگرایان غربی هم صدا شوند و به "اسلام هراسی"در جهان کنونی دامن بزنند.<br /> دکتر جهانگیری تاکید کرد: بر مسلمانان است که برای خلق جهانی عاری از خشونت و افراط فراتر از هرگونه تفاوت مذهبی، زبانی، ملی و قومی تلاش کنند و "جهان اسلام عاری از خشونت و افراط" لازمه ورود به این جهان است.<br /> وی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای موثر و راهبردی رسانه ها به منظور زدودن سوء تعبیرها و ارائه تصویری صحیح از اسلام و ارزشها و اصول متعالی آن، بایستی به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود: ما به عنوان بخش مهمی از خانواده بین المللی از یکسو دارای توانمندی های چشمگیر مادی و معنوی هستیم و از سوی دیگر با تهدیدها و مخاطرات جدیدی در این عصر رو به رو شده ایم که مسئولیت مشترک ما یافتن پاسخ های تازه به مسایل تازه است.<br /> معاون اول رییس جمهور از فقدان دسترسی به اطلاعات و دانش به عنوان عاملی برای حاشیه نشینی و محرومیت جوامع اسلامی و مانع مشارکت آنها در فرایند تصمیم گیری و توسعه یاد کرد و گفت: همه ما باید نگران افزایش نابرابریها در توسعه زیرساختها و دسترسی و استفاده از فناوریهای ارتباطات و رسانه های جدید باشیم.<br /> دکتر جهانگیری ادامه داد: باید هدف ما تبدیل شکافهای دیجیتالی و رسانه ای به فرصتهای دیجیتالی و رسانهای از طریق همبستگیهای دیجیتالی و رسانه ای باشد.<br /> معاون اول رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: سازمان همکاری اسلامی با الهام از اهداف عالیه خود که مبتنی بر تحکیم وحدت، وفاق و همبستگی میان کشورهای اسلامی و مسلمین جهان است، میتواند نقش مهم و شایستهای در پاسخ به چالشهای فعلی ایفا نماید.<br /> وی با بیان اینکه انتظار میرود سازمان فعالانه تر از گذشته نگرانیها و منافع امت اسلامی را در سطح بین المللی مطرح و دنبال نماید افزود: جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از اعضای فعال سازمان، در همکاری با سایر اعضا، متعهد به کمک در این اقدام مهم است. http://www.president.ir/fa/827622014-12-03 11:24:11827618277416185163345