پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 23 Feb 2020 03:01:36 +0330Sun, 23 Feb 2020 03:01:36 +03302024انتخاب روسای هفت دانشگاه و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیدر جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام شددر جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی که شامگاه سهشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی و با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا برگزار شد، روسای هفت دانشگاه و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتخاب شدند.در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی که شامگاه سهشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی و با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا برگزار شد، روسای هفت دانشگاه و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتخاب شدند.<br /> آقایان دکتر محبوبی، دکتر برومند، دکتر جمشیدی، دکتر اختری و دکتر دهقان به پیشنهاد سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب برای دانشگاههای آیتالله العظمی بروجردی بروجرد، دانشگاه جیرفت، دانشگاه زنجان، دانشگاه صنعتی کرمانشاه و دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان و آقایان دکتر احمدی و دکتر خرم خورشید به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاههای اراک و دانشگاه بهزیستی و خدمات توانبخشی معرفی و با تایید اعضای شورا منصوب شدند.<br /> همچنین حجت الاسلام رشاد با تایید اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منصوب شد.<br /> در ادامه جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی بخش انتهایی از سیاستها و اقدامات اساسی برای حمایت و ترویج نامها و نشانهای ایرانی &ndash; اسلامی بررسی و به تصویب اعضا رسید و پیگیری اجرایی و نهایی شدن آنها بر عهده ستاد راهبری مهندسی فرهنگی سپرده شد.<br /> دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز گزارشی از مراحل تدوین و تصویب و اجزای راهبردهای کلان اجرایی سازی این سند ارائه کرد که گزارش مشروح آن به جلسه آینده شورا موکول شد.<br /> http://www.president.ir/fa/826522014-11-25 20:56:488264822182162929