پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 23 Feb 2020 02:38:38 +0330Sun, 23 Feb 2020 02:38:38 +03302024متن کامل گفت و گوی تلویزیونی دکتر روحانی در خصوص مذاکرات هسته ایرییس جمهوری در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه مذاکرات هستهای با جدیت ادامه خواهد یافت و منطق ما مذاکره و تعامل با دنیا است، گفت: پیروزی نهایی با ملت ایران خواهد بود.رییس جمهوری در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه مذاکرات هستهای با جدیت ادامه خواهد یافت و منطق ما مذاکره و تعامل با دنیا است، گفت: پیروزی نهایی با ملت ایران خواهد بود.<br /> متن کامل گفت و گوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:<br /> <strong> بسم الله الرحمن الرحیم</strong><br /> قبل از هر چیز باید از ملت بزرگ ایران که در همه مسایل مهم کشور در صحنه حضور دارند تشکر کنم. این روزها هم کاملاً مردم برای آنکه بدانند حرکتی که مربوط به مساله مهم کشور است چگونه پیش میرود در صحنه بودند و مسایل را لحظه به لحظه دنبال میکردند و هر چه ما موفقیت داریم در سایه حضور مردم، اجماع ملی و حمایتهای مقام معظم رهبری است.<br /> خطاب به ملت بزرگ ایران میگویم ما یک پیروزی بزرگی بدست آوردیم ، مهمتر از اینکه در مذاکرات به کجا رسیدیم ، پیروزی مهم این است که امروز مثل سالهای قبل نیست، امروز در جایگاهی هستیم که هیچکس در دنیا نمیگوید برای اینکه ایران حرف 1+5 را بپذیرد، باید تحریمها افزایش یابد و هیچکس نمیگوید برای اینکه به توافق برسیم باید به ایران فشار بیشتری وارد شود. همه دنیا میگویند که برای دستیابی به توافق باید زمان بیشتری بگذاریم، بحثهای بیشتری بکنیم و این یک موفقیت بزرگ برای راهی است که ملت بزرگ ایران از 24 خرداد پارسال شروع کرد و آن حماسه سیاسی را آفرید.<br /> امروز دنیا میداند که با ایران تنها باید از راه گفت و گو، منطق و مذاکره کار را پیش برد و راهی وجود ندارد برای اینکه کسی بخواهد از مسیر یا ابزار دیگری استفاده کند.<br /> ما دو هدف بزرگ را در کنار مذاکره مد نظر داشتیم و آن را دنبال میکنیم، اول؛ حفظ فناوری هستهای و ادامه این راه. دوم؛ برداشتن تحریم. در این مدت ما فناوریها را ادامه دادیم، یعنی همواره سانتریفیوژها در حال چرخش بود. به ملت ایران قول میدهم که هیچ وقت حرکت سانتریفیوژها متوقف نخواهد شد.<br /> اما از آن طرف چرخش زندگی مردم باید روز به روز بهتر شود و در این مدت حرکت بسیار خوبی مردم و دولت ما در کنار هم انجام دادند و این راه ادامه خواهد یافت.<br /> بنابراین هدف دوم این بوده است که تحریمها قدم به قدم برداشته شود، امروز بخشی از تحریمها برداشته شده و بخشی باقی است. اما در این مذاکرات طرف مذاکره کاملاً قبول داشت که تحریم باید برداشته شود. امروز در دنیا هیچ کس تردید ندارد که ایران باید فناوری هستهای از جمله غنی سازی در خاک خود داشته باشد هیچ کس هم تردید ندارد که تحریم باید برداشته شود. <br /> همه دنیا میدانند راهی که انتخاب شده تحت عنوان تحریم و فشار راه نادرستی بوده است و به نتیجه نمیرسد. بنابراین راهی که انتخاب کردهایم و مسیر تعامل با دنیا مسیر درستی بوده و پاسخ داده است و بعد هم پاسخ خواهد داد.<br /> تشکر میکنم از مذاکرهکنندگان که بویژه در این چند شبانهروز در حال تلاش بودند، به دلیل مسئولیت به طور مداوم با هیأت در تماس بودم، 6 کشور بزرگ با هیأتهای بسیار مفصل در برابر ما هستند، بحمدالله گامهایی به پیش گذاشتیم. درست است که در این مذاکرات ما هنوز به توافق نهایی نرسیدهایم، اما میتوانم بگویم که برای رسیدن به توافق گامهایی به جلو برداشتهایم. امروز شرایط ما با سه ماه و شش ماه پیش کاملاً متفاوت است. منطقها بسیار به هم نزدیک شده است.<br /> بسیاری از شکافها برداشته شده است، اما هنوز گامها و مسیرهایی پیش رو است که باید طی شود، البته آنچه امروز توافق شده بر این مبنا است که شرایطی که از توافق ژنو بوده برای چند ماه دیگر باقی بماند نه اینکه فقط این توافق ژنو چند ماه باقی بماند، برای فرصت ادامه مذاکره به منظور دستیابی به هدف و توافق نهایی و این چیزی است که مورد اتفاق نظر همه است.<br /> بنابراین ملت ما در این مدت پیروز خواهد شد و به پیروزی نهایی خواهد رسید و من هیچ تردیدی ندارم در توفیق راه. هیچ راهی برای دنیا وجود ندارد جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران و این راه مذاکره به توافق نهایی امروز یا فردا منجر خواهد شد.<br /> توافق دو مرحله دارد، یک مرحله مباحث پشت پرده است که منطقها به هم نزدیک میشود در این زمینه پیشرفتهایی داشتهایم. یک مرحله دیگر این است که این تفاهمها روی کاغذ میآید و تبدیل میشود به توافق قطعی و نوشته شده، ما تا رسیدن به این مرحله دوم هنوز فاصله داریم در مرحله اول گامهای خوبی داشتیم، مطمئن هستم که ما مرتب از آن حالت خاکستری به سمت سپید و روز روشن پیش میرویم و گامهای ما تاکنون این چنین بوده است و در آینده این چنین خواهد شد.<br /> <strong> سوال:</strong> تحلیلتان درخصوص روند مذاکرات در یک سال گذشته چیست؟<br /> <strong> رییس جمهوری:</strong> در کل روند مذاکرات را مثبت میبینم. زمانی بود که طرف مذاکرهکننده اصلا حاضر نبود ما داخل خاک ایران به طور مستمر غنیسازی داشته باشیم، ولی امروز هیچ کس تردید ندارد که در داخل ایران غنیسازی ادامه خواهد یافت و فناوری هستهای ما ادامه خواهد داشت.<br /> روزی تردید بود که آیا در اراک ما نیاز به رآکتور داریم، یا نداریم؟ امروز در این زمینه تردید وجود ندارد، ممکن است راجع به نوع رآکتور، ویژگیهایش، هنوز ما بحث داشته باشیم اما اصلش مورد اتفاق نظر است.<br /> در اینکه ایران باید تحقیق و توسعه را ادامه دهد اتفاق نظر هست، ممکن است راجع به ویژگیهای این مسأله بحث باشد. در اینکه باید تحریم برداشته شود، هیچ کس تردیدی ندارد.<br /> در اینکه پرونده ایران از شورای امنیت خارج شود، هیچ کس تردید ندارد. منتها بحث سر زمانبندی هاست که چه اقداماتی ما انجام دهیم و چه اقداماتی جهان انجام دهد، بنابراین مسیر، مسیر موفقیت و توفیق است. مسیر دستیابی به اهداف بلند این ملت است و مردم ما موفق و پیروز بوده و در این راه هم پیروز خواهد بود.<br /> میخواهم به ملت شریف ایران بگویم که دولت برنامه مشخصی برای توسعه کشور دارد و این برنامه را ادامه خواهد داد و قدم به قدم در طول یکسال مردم مشاهده کردند که در زمینه مسایل اقتصادی، اجتماعی و رفاه عمومی قدمها و گامهای بلندی برداشته شده است.<br /> این گام ها ادامه خواهد یافت برای اینکه به هدف نهایی برسیم. از حقوق ملت ایران هیچ وقت کوتاه نخواهیم آمد. از چارچوب هایی که به عنوان خط قرمز از طرف ملت ایران و از طرف رهبری معظم پیش روی ما قرار گرفته است هیچ وقت عبور نکرده و نخواهیم کرد و در همین چارچوب هم در مسأله هسته ای و سایر مسایل به موفقیت میرسیم. امروز تمام شرکتهای دنیا، تمام بخشهای اقتصادی، تمام سیاسیون دنیا وقتی به مذاکره با ما می نشینند، میگویند راهی جز توافق و راهی جز پایان تحریم وجود ندارد، بنابراین اینها همه موفقیت مردم ما است و ان شاءالله پیروزی نهایی از آن مردم ما خواهد بود، در سایه تلاششان و برکت خون شهیدان مان و از جمله خون شهدای هستهایمان.<br /> <strong> سوال:</strong> با توجه به مذاکرات آینده را چطور پیشبینی میکنید؟<br /> <strong> رییس جمهوری:</strong> ما مذاکرات را باید ادامه دهیم و مذاکرات را با جدیت ادامه میدهیم، منطق ما منطق مذاکره است، منطق ما منطق تعامل است و منطق ما این است که حق ما باید گرفته شود. ما تحریم را ظالمانه میدانیم و باید قدم به قدم تحریم را برداریم. ما باید حقوق هستهای مان مورد اذعان و اعتراف جهانیان باشد که امروز بحمدالله هست. امروز همه نسبت به اصل حق غنیسازی ایران اذعان و اعتراف دارند و بنابراین به نظر من آینده ما آینده روشنی است. هم برای موفقیت روشن است و هم برای ادامه مذاکره و من هیچ تردیدی ندارم که ملت ایران پیروز خواهد بود.<br /> <br /> <br /> http://www.president.ir/fa/826252014-11-24 21:39:13826222045182162910