پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 04 Apr 2020 01:40:41 +0430Sat, 04 Apr 2020 01:40:41 +04302024 اتهامات حقوق بشری به دلیل حاکمیت استانداردهای دوگانه در جهان استمعاون حقوقی رییس جمهور در دیدار هیأت عالی‌رتبه جمهوری خلق چین:معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در موضوع حقوق بشر حاکمیت استانداردهای دوگانه برتری در جهان موجب اتهام نقض حقوق بشر به بسیاری کشورها میشود، در صورتی که اگر به حقوق ملتها احترام گذاشته شود، هیچگاه این اتهامها مطرح نخواهد شد.معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در موضوع حقوق بشر حاکمیت استانداردهای دوگانه برتری در جهان موجب اتهام نقض حقوق بشر به بسیاری کشورها میشود، در صورتی که اگر به حقوق ملتها احترام گذاشته شود، هیچگاه این اتهامها مطرح نخواهد شد.<br /> دکتر الهام امین زاده در دیدار منگ جیان چو عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: براساس این منشور باید در همه وزارتخانهها به حقوق ملت ایران احترام گذاشته شود و هرکسی حقوق خود و دیگران را محترم بشمارد، البته ضمانت اجرای آن این است که کسی نباید حقوق دیگران را نقض کند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه سند فراقوهای حقوق شهروندی وعده انتخاباتی دکتر روحانی بود که محقق شد، گفت: بر همین اساس رییس جمهوری ایران در سازمان ملل موضوع مبارزه با خشونت و افراطی گری را مطرح کردند که در قطعنامه سازمان ملل هم بر این موضوع تأکید شده است.<br /> دکتر امین زاده با تأکید بر اینکه روحیه حاکم بر ایران روحیه مبارزه با افراط گری و خشونت است، افزود: در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده میشود.<br /> معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اشتراکات تاریخی دو کشور بر ضرورت همکاریهای ایران و چین برای مبارزه با پدیده تروریسم و حمایت از دستیابی کشورها به فناوری صلحآمیز هستهای تأکید کرد.<br /> منگ جیان چو عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین نیز در این دیدار بر حمایت پکن از مواضع ایران در مذاکرات هستهای تأکید کرد و گفت: ایران حق دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای را دارد و مطمئناً در مذاکرات 1+5 از ایران حمایت خواهیم کرد.<br /> وی خواستار گسترش همکاریهای بیش از پیش دو کشور در زمینههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد.http://www.president.ir/fa/825142014-11-15 21:35:148251631184162564