پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 04 Apr 2020 07:57:18 +0430Sat, 04 Apr 2020 07:57:18 +04302024 پیروان ادیان رسالت سنگینی برای مبارزه با انواع خشونت‌ها دارند /حضور پیروان ادیان آسمانی در ایران یک فرصت و غنیمت است*اسقف اعظم جاثلیق آرام اول رهبر ارامنه جهان (حوزه سیلیسی): زندگی صمیمی تمامی پیروان ادیان الهی در کنار همدیگر در ایران صحنه‌ای زیبا و تصویری گویا از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران است * سیامک مورصادق نماینده اقلیت یهودیان ایران در مجلس: بهره‌مندی ایران از روحانیون روشن‌اندیشی مانند امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری باعت تقویت بیش از پیش پیوند میان پیروان ادیان در ایران شده است حجت‌الاسلام والمسلمین یونسی در دیدار رهبر ارامنه جهان:دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، با تاکید بر ضرورت تقویت همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان، گفت: درحالی که همه ادیان الهی انسانها را به صلح و دوستی فرا می خوانند امروز شاهد تلاش هایی برای تقویت تعصب های قومی و نژادی و نوعی تعصب دینی به نام اسلام، یهودیت، مسیحیت یا سایر ادیان هستیم و این تعصب ها به زیان بشریت است.دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، با تاکید بر ضرورت تقویت همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان، گفت: درحالی که همه ادیان الهی انسانها را به صلح و دوستی فرا می خوانند امروز شاهد تلاش هایی برای تقویت تعصب های قومی و نژادی و نوعی تعصب دینی به نام اسلام، یهودیت، مسیحیت یا سایر ادیان هستیم و این تعصب ها به زیان بشریت است.<br /> حجتالاسلام والمسلمین علی یونسی شامگاه جمعه در دیدار با اسقف اعظم جاثلیق آرام اول، رهبر ارامنه جهان (حوزه سیلیسی)، افزود: آنجایی که این تعصب ها رنگ دینی بگیرند، برای امنیت جهان بسیار خطرناک است لذا رسالت دینداران ، رسالت بسیار سنگینی برای مبارزه با انواع خشونتها است.<br /> وی حضور پیروان ادیان آسمانی در ایران را یک فرصت و غنیمت دانست و گفت: همراهی و هماهنگی خیلی خوبی بین پیروان ادیان توحیدی و رابطه بسیار نزدیک و حسنهای بین روحانیون و علمای اسلامی با روحانیون ادیان مختلف در ایران وجود دارد.<br /> دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی خاطرنشان کرد: رابطه قدیمی، بسیار خوب و محکم بین مردم ایران اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی ، به عنوان الگویی از همزیستی مسالمتآمیز ادیان قابل ذکر است.<br /> اسقف اعظم جاثلیق آرام اول، رهبر ارامنه جهان (حوزه سیلیسی) نیز در این دیدار، روابط ارامنه با ایرانیان را دارای ریشه تاریخی دانست و زندگی صمیمی تمامی پیروان ادیان الهی در کنار همدیگر در ایران را صحنهای زیبا و تصویری گویا از وضعیت اقلیتهای دینی در ایران توصیف و خاطرنشان کرد: ارامنه دارای زندگی مسالمتآمیز با ایرانیان و فارسیزبانان هستند.<br /> وی ضمن ابراز خرسندی از حرکت کشورمان در راه توسعه و پیشرفت، نسیت به تأکید ویژه جمهوری اسلامی ایران بر تقویت روابط بین پیروان ادیان ابراز خوشحالی کرد و افزود: پیروان ادیان در ایران نه تنها با یکدیگر گفتوگو میکنند بلکه با هم زندگی میکنند.<br /> رهبر ارامنه جهان (حوزه سیلیسی) با تأکید بر تداوم گفتوگوی بین حوزه سیلیسی با جمهوری اسلامی ایران، افزود: در دیدار با سران و مقامات کشورهای مختلف همواره بر زندگی راحت پیروان ادیان مختلف در ایران اشاره میکنم.<br /> اسقف سرکیسیان، رهبر ارامنه تهران و شمال ایران نیز در ادامه این مراسم، با بیان اینکه گفتوگوی ادیان باید به نفع آحاد جامعه ادامه پیدا کند، اهتمام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای باز شدن باب گفتوگو با تمام کلیساها را نمونهای از واقعیت وضعیت اقلیتهای دینی در ایران دانست و افزود: وقتی وارد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میشوم خود را مانند یک صاحبخانه احساس میکنم و این پدیده را حاصل طرز تفکر و نگاه واقعبینانه دکتر روحانی میدانم. <br /> سیامک مورصادق نماینده اقلیت یهودیان ایران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همه ادیان و اقوام مختلف در ایران ضمن اینکه هویت قومی خود را حفظ کردهاند، بخشی از جامعه یکپارچه ایران را با احترام به تفاوتها تشکیل داده و برای پیشرفت ایران تلاش میکنند. <br /> وی بهرهمندی ایران از روحانیون روشناندیشی مانند امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و دکتر حسن روحانی رییسجمهوری را باعت تقویت بیش از پیش پیوند میان پیروان ادیان در ایران دانست و افزود: در طول تاریخ ایران، روحانیون شیعی همواره اصلیترین پناهگاه دینی در کشور بودهاند و ما ایرانیان غیرمسلمان نیز به یک اندازه، هویت دینی و هویت ایرانی خود را حفظ میکنیم.<br /> دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از ارامنه و آشوریان ایران در ادامه این مراسم به زندگی مسالمتآمیز تمامی پیروان ادیان آسمانی در کشورمان اشاره کردند.<br /> آیتالله محمدعلی تسخیری، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب، ابوذر ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از برگزیدگان اقلیتها در مراسم دیدار حجتالاسلام والمسلمین علی یونسی با اسقف اعظم جاثلیق آرام اول، رهبر ارامنه جهان (حوزه سیلیسی) که در محل مجموعه فرهنگی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، حضور داشتند. http://www.president.ir/fa/820402014-10-25 08:50:428204431184161361