پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 19 Jan 2021 06:12:10 +0330Tue, 19 Jan 2021 06:12:10 +03302024 اهتمام دولت تدبیر و امید به تلاش‌های علمی - پژوهشی در حوزه فضایی/ جوانان دانشمند را به عنوان دارایی کشور باید محکم حفظ کرد/ بازنگری برنامه فضایی کشور به معنای تغییر ماهوی در برنامه‌ها نیست معاون اجرایی رییس جمهوری در آیین آغاز هفته جهانی فضا:معاون اجرایی رییسجمهوری، بازنگری در برنامه فضایی 10 سال آینده کشور را ضروری دانست و گفت: البته این بازنگری به معنای تغییر ماهوی و انقلابی در برنامهها نیست و پایههای برنامهها تغییر نمیکند بلکه فقط زمانبندی و اولویتبندی در اجرای آنها تغییر پیدا میکند.معاون اجرایی رییسجمهوری، بازنگری در برنامه فضایی 10 سال آینده کشور را ضروری دانست و گفت: البته این بازنگری به معنای تغییر ماهوی و انقلابی در برنامهها نیست و پایههای برنامهها تغییر نمیکند بلکه فقط زمانبندی و اولویتبندی در اجرای آنها تغییر پیدا میکند.<br /> دکتر محمد شریعتمداری، روز شنبه در آیین آغاز هفته جهانی فضا در محل پژوهشگاه فضایی ایران، افزود: بازنگری برنامه فضایی کشور در کمیسیون راهبردی شورای فضایی کشور در جریان است و به محض نهایی شدن، در اولین جلسه شورای فضایی مطرح و پس از تصویب شورا و تأیید رییسجمهوری، کشور را به سمت برنامهای روشن در حوزه فضایی هدایت میکند.<br /> معاون اجرایی رییسجمهوری خاطرنشان کرد: شاهبیت تغییر برنامه فضایی کشور این است که نگاهی کاربردیتر به موضوع فضا و استفاده از علم و فناوری فضایی در تسریع امر توسعه متوازن کشور، دارای اولویت بیشتری است. بنابراین هیچ کدام از موارد مورد تصویب در اهداف و برنامههای هوا - فضای کشور حذف نمیشود و همه مورد تأیید دولت است بلکه فقط زمانبندی و اولویتبندی در اجرای آنها تغییر میکند.<br /> دکتر شریعتمداری با اعلام اهتمام دولت تدبیر و امید نسبت به ادامه تلاشهای علمی و پژوهشی در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در حوزه فضایی، گفت: مسیری که در حوزه فضایی در کشور انتخاب شده است مسیر درستی است و دولت بیش از پیش باید در این مسیر گام بردارد و از آن حمایت کند. <br /> معاون اجرایی رییسجمهوری با اشاره به تلاشهای پیدا و پنهان برخی کشورها در جذب مغزهای فضایی کشورمان، گفت: در آغاز هزاره سوم، قدمهای خوبی در زمینه علوم فضایی برداشته شده و پتانسیلهای مهمی در ایران در حوزه نیروی انسانی دانشمند در حوزه فضایی وجود دارد؛ هر چند در نقطه بسیار مطلوبی در حوزه علوم و فناوری فضایی نسبت به چند کشور دیگر قرار نداریم اما همه اهداف صلحآمیز فضایی کشورمان در تیر رس دیدبانان علم و فناوری فضایی کشور قرار دارد.<br /> معاون اجرایی رییسجمهوری در ادامه، با تأکید بر حساسیت دولت تدبیر و امید برای حفظ جوانان دانشمند کشور، گفت: این دارایی را باید محکم حفظ کرد و اجازه نداد جوانان متخصص و دانشمند کشورمان دچار یأس و نا امیدی شوند. مهمترین وظیفه سازمان فضایی به جز وظایف جاری، حفظ ذخایر ارزشمندی است که آنها علت این تواناییها هستند.<br /> دکتر شریعتمداری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پتانسیلهای فضایی در کشورهای همسایه با تکیه بر علم و توانمندی دانشمندان ایرانی است، برنامهریزی ارتباط منظمتر محترمانه بین دانشمندان فضایی در دنیا را به عنوان یک دستور کار مهم قلمداد کرد. <br /> معاون اجرایی رییسجمهوری با اشاره به شعار هفته جهانی فضا مبنی بر &laquo;استفاده کاربردیتر از موضوع فضا و راههای کاملتر کردن استفاده از فضا&raquo;، از امکان رصد ماهوارهای تالابها و رودخانهها، برگزاری کارگاههای آموزشی برای بررسی پدیده خشکسالی و ریزگردها، نشان دادن میزان تخریب و آتشسوزی پارکهای جنگلی با استفاده از فناوریهای فضایی و ... به عنوان گامهایی در جهت این شعار نام برد.http://www.president.ir/fa/816572014-10-04 14:05:098165614184160055