پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Apr 2020 05:34:00 +0430Sun, 05 Apr 2020 05:34:00 +04302024 روابط کشورهای فارسی زبان ، باید در همه عرصه ها توسعه یابدرییس جمهوری هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید تاجیکستان:رییس جمهوری با اشاره به روابط گسترده و صمیمانه سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان، بر توسعه مناسبات کشورهای فارسی زبان در همه عرصهها تأکید کرد و گفت: پیشرفت هر یک از کشورهای منطقه میتواند منجر به تأمین منافع، توسعه و رفاه آنان شود.رییس جمهوری با اشاره به روابط گسترده و صمیمانه سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان، بر توسعه مناسبات کشورهای فارسی زبان در همه عرصهها تأکید کرد و گفت: پیشرفت هر یک از کشورهای منطقه میتواند منجر به تأمین منافع، توسعه و رفاه آنان شود.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سهشنبه و در دیدار با سفیر جدید تاجیکستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور را یاد آور شد و گفت: تهران و دوشنبه همواره روابطی گسترده در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی داشتهاند و باید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود این همکاریها را در همه عرصههای مختلف گسترش دهند.<br /> رییس جمهوری با اشاره به سفر هفته آینده خود به تاجیکستان اظهار داشت: در دیدار دوجانبه مقامات عالیرتبه دو کشور راهکارهای عملیاتی شدن توافقات پیشین بررسی و در اجلاس شانگهای نیز که در دوشنبه برگزار میشود، مسایل و همکاریهای منطقهای مورد توجه قرار خواهد گرفت.<br /> دکتر روحانی تأکید کرد: زمینههای بسیاری برای همکاری سرمایهگذاران ایرانی و تاجیکی در بخشهای دولتی و خصوصی وجود دارد و باید در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری، ساز و کار و تسهیلات مناسبی برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود طراحی شود.<br /> رییس جمهوری همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از استقرار ثبات، صلح و امنیت در تاجیکستان حمایت کرده و خواهد کرد.<br /> نعمتالله امامزاده سفیر جدید تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه ،وظیفه خود را فراهم کردن زمینه گسترش روابط دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی اعلام کرد.<br /> سفیر جدید تاجیکستان با اشاره به سفر قریبالوقوع دکتر روحانی به کشورش برای دیدار دوجانبه و شرکت در اجلاس شانگهای اظهار امیدواری کرد که این سفر منجر به توسعه بیش از پیش روابط دو کشور دوست و برادر شود.<br /> نعمتالله امامزاده با بیان اینکه تاجیکستان در سالهای پس از استقلال همواره از حضور و پشتیبانی مادی و معنوی دولت و مردم ایران در توسعه و پیشرفت برخوردار بوده است، گفت: ظرفیتهای بسیاری برای همکاری وجود دارد و ما خواهان بهرهمند شدن از توانمندی ایران در بازسازی کشورمان هستیم.<br /> وی همچنین تسریع در ساخت خط راهآهنی که ایران را به افغانستان، تاجیکستان و چین متصل میکند را موجب رشد سریعتر اقتصاد تاجیکستان عنوان کرد.http://www.president.ir/fa/803172014-09-02 12:35:27803278035131182157518