پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 06 Apr 2020 04:32:25 +0430Mon, 06 Apr 2020 04:32:25 +04302024 دولت پرچمدار نقد خواهد بود/ در برابر تخریب‌گران سکوت نمی‌کنیم / امیدوارم نتیجه بررسی مجلس ،اعتماد بیشتر به وزیر علوم باشد* دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و هیچ کس قادر نیست این پرچم را پایین بیاورد * مخاطب من در جمله و کلمه‌ای که در وزارت امور خارجه بیان کردم و نقطه مقابل «شیردل» بود، نه منتقدین و مخالفین، بلکه کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شده‌اند و بدانند که در برابر تخریب گران سکوت نمی کنیم * آنهایی که می‌خواهند به انتخاب مردم و منافع ملی به دلایلی پشت کنند باید بدانند که نظام نیز با آنها صریح سخن خواهد گفت * حضور و مشارکت مردم، سرمایه اجتماعی و دستاورییس جمهوری در هیات دولت:رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و هیچ کس قادر نیست این پرچم را پایین بیاورد، تصریح کرد: مخاطب من در جمله و کلمهای که در وزارت امور خارجه بیان کردم و نقطه مقابل &laquo;شیردل&raquo; بود، نه منتقدین و مخالفین، بلکه کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدهاند و بدانند که در برابر تخریب گران سکوت نمی کنیم.رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و هیچ کس قادر نیست این پرچم را پایین بیاورد، تصریح کرد: مخاطب من در جمله و کلمهای که در وزارت امور خارجه بیان کردم و نقطه مقابل &laquo;شیردل&raquo; بود، نه منتقدین و مخالفین، بلکه کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدهاند و بدانند که در برابر تخریب گران سکوت نمی کنیم.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت صحبت میکرد، افزود: براساس آموزههای قرآن، زیر بار ظلم و فشار نمیرویم و آنهایی که میخواهند به انتخاب مردم و منافع ملی به دلایلی پشت کنند باید بدانند که نظام نیز با آنها صریح سخن خواهد گفت.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: همیشه باید بهترین واژه ها را برگزینیم و واژههایمان باید بازدارنده باشد. بر این باور هستیم حتی در برابر تخریبکنندگان هم باید از واژههای احسن استفاده کرده و بهترین قالبها را برگزینیم، اما در عین حال افرادی که بخواهند در مسیر توسعه کشور معضلی بیافرینند، فکر میکنم همین موضعگیریهای مقطعی برایشان کافی باشد تا بدانند که از اقدامات آنها مطلع بوده و در مقابل آنها سکوت نخواهیم کرد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به ضرورت سعه صدر لازم در اداره کشور، گفت: گروه و اقلیتی وجود دارند که نه منتقد و نه مخالف دولت هستند و طی 9 الی 10 ماه گذشته، مشغول کارشکنی و اتهامات ناروا و دروغپراکنی می باشند که البته دولت در مقابل آنها هم صبر و تحمل کرده و باز هم این کار را ادامه خواهد داد.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: امروز به جایی رسیدهایم که برای حفظ منافع ملی و رفع معضلات و توسعه کشور اگر ببینیم، گروه و اقلیتی که در گوشه و کنار از اتاق فکر خارج شده و وارد اتاق عملیاتی شدهاند، باید بدانند، دولت هم از اقدامات آنها آگاه و مطلع است و هم در این زمینه ،جملات متناسب با تخریب آنها را بکار خواهد برد.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: در یکی دو روز گذشته عدهای هیاهو و سر و صدا به راه انداختند که به دوستان و اعضای دولت میگویم بعضی اوقات باید شرایطی پیش بیاید تا همه هر چه در دل دارند بیرون بریزند و در چنین شرایطی میتوان رسانهها، یاران ضعیف و قوی، موافقین و مخالفین واقعی را بهتر شناخت.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: دولت به دنبال وحدت، انسجام، یکپارچگی و محبت بوده و معتقدیم که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برای اجرای قوانین و مقررات کشور و اجرای سیاستهای کلی مورد نظر مقام معظم رهبری، نباید بگذارند یک عده مسایل حاشیهای را به عنوان مسایل روز مطرح کنند و باید به دنبال مطالبات اصلی کشور و مردم باشیم.<br /> رییس جمهوری حضور و مشارکت مردم را سرمایه بزرگ اجتماعی برای کشور دانست و با تأکید بر حفظ و تقویت آن، گفت:نباید کاری کنیم که این سرمایه اجتماعی که دستاورد بسیار بزرگی برای نظام است، صدمه ببیند و این سرمایه اجتماعی را که با هدایتها و بیانات مقام معظم رهبری تقویت شده، باید حفظ و بیش از پیش تقویت کنیم.<br /> رییس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه این دولت از روز اول از انتقاد استقبال کرده و امروز بیش از دیروز و فردا بیش از امروز از انتقاد استقبال میکند، گفت: معتقدیم اگر انتقاد در جامعه نباشد، آن جامعه دچار انحراف شده و حتی ممکن است دچار فساد شود. <br /> رییس جمهوری تصریح کرد: انتقاد و نقد یک ضرورت و وظیفه است و همان است که در قرآن به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بر آن تأکید شده است و همه ما باید نسبت به یکدیگر آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: از دیدگاه دولت نه تنها منتقدین مخصوصاً منتقدین دلسوز، عزیز و مورد احترام ما هستند، بلکه حتی رقبای سیاسی که بعضاً انتقادشان به شکلی است که ممکن است تحمل آن سخت باشد، هم مورد احترام بوده و از آن استقبال میکنیم. <br /> رییس جمهوری گفت: دولت نه تنها از انتقادات نمایندگان محترم مجلس و اساتید دانشگاه استقبال میکند بلکه معتقد است همه مردم اعم از زن و مرد، روستایی و شهری باید نقد کنند و دولت حتی از انتقادات تند هم استقبال میکند، مخصوصاً اگر جهت گیری آن انتقاد دلسوزانه و سازنده باشد.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: گاهی ممکن است فردی به هر دلیلی با دولت مخالف باشد، یا منافع خود را در این دولت نبیند و یا اساساً افرادی باشند که قواعد بازی را در دنیای سیاست بلد نیستند، آنها هم حق دارند با دولت مخالفت کرده و انتقاد کنند. مگر همه مردم جامعه موظف هستند حامی دولت باشند؟<br /> رییس جمهوری اضافه کرد: اگر گروه و اقلیتی با دولت مخالف باشند، اشکالی ندارد و در چارچوب قانون و مقررات میتوانند، انتقاد کنند البته این موضوع به معنای تهمت، دروغ و افترا نیست و مخالفت منطقی از نظر دولت هیچ اشکالی ندارد و از آن استقبال میکند.<br /> دکتر روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس هر جا که در قانون لازم بدانند که سوال و استیضاح بکنند، دولت این را حق قانونی آنها دانسته و به آن احترام میگذارد و امیدوار است نتیجه بررسی ها، اعتماد بیشتر به وزیر علوم باشد. <br /> رییس جمهوری گفت: دکتر فرجی دانا را فردی لایق، دانشمند، تحصیلکرده، مدیر و مدبر و با اخلاق میدانم و امروز بیش از آنچه در روز اول از لیاقتهای او مطلع بودم، در عمل، ویژگیهای اخلاقی ایشان را بیشتر لمس کردم. <br /> دکتر روحانی با اشاره به اهمیت دانشگاه و اینکه دانشگاه همیشه در مسایل و تحولات سیاسی و اجتماعی و حتی در سیاست خارجی پیشرو و پیشگام بوده است، گفت: دانشگاه از جایگاه ویژهای برخوردار است و در یک سال گذشته شاهد فضای، نشاط و آرامش در دانشگاهها بودهایم.<br /> رییس جمهوری اضافه کرد: هیچ وقت در فضای دانشگاه مانند 16 آذر سال گذشته، شاهد فضایی آرام در عین حال بانشاطی در دانشگاه ها نبودهایم و بدون اینکه فضای تنش و درگیری وجود داشته باشد، همه تفکرات، دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کردند و این بسیار ارزشمند است و نشاندهنده آن است که فضای بسیار مناسبی در دانشگاهها حاکم شده است.<br /> دکتر روحانی گفت: مهرماه و روزهای شور و نشاط در مدارس و دانشگاهها نزدیک است و دلمان میخواهد، وزیر علوم با قدرت و رأی بیشتر در دانشگاهها حضور فعالی داشته باشد و فضای علمی و دینی و اخلاقی در دانشگاهها روز به روز تقویت شود.<br /> رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به فرارسیدن سالگرد شروع به کار دولت یازدهم و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه، اظهار داشت: دولت براساس قانون اساسی به عهد و پیوند خود با مجلس شورای اسلامی و همچنین قوه قضائیه و سایر دستگاهها و ارگانهایی که در کشور مسئولیتهایی را برعهده دارند، وفادار است.<br /> دکتر حسن روحانی گفت: دولت در یک سال گذشته موفقیتهای زیادی را در سایه همدلی، هماهنگی و اتحاد و انسجام با سایر قوا به دست آورده است.<br /> رییس جمهوری با قدردانی از همراهی و همکاری مجلس با دولت و تاکید بر تداوم این همکاری و همراهی خاطر نشان کرد: وظایف مجلس طبق قانون اساسی نسبت به دولت مشخص است و دولت اجرای آن وظایف را نه تنها میپذیرد بلکه معتقد است اجرای قانون تأمین و تضمین منافع همگان است.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: دولت همکاری و همدلی را با مجلس و قوه قضائیه در سایه هدایتهای مقام معظم رهبری، با جدیت و قوت ادامه خواهد داد.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت در یک سال گذشته گامهای بسیار مهمی با هدایت و حضور مردم در مسایل داخلی و خارجی برداشته است، گفت: با اقدامات انجام شده، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشتهایم و امروز در حال مبارزه با غول خطرناک اقتصادی یعنی رکود هستیم.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: بسیار خرسند هستیم که قبل از اینکه به سالگرد آغاز به کار دولت و هفته دولت در سال 93 برسیم، لایحه خروج از رکود را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و امیدواریم یکشنبه آینده این لایحه مطرح شده و فوریت آن مورد نظر نمایندگان محترم شورای اسلامی قرار گیرد تا هر چه زودتر عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.<br /> دکتر روحانی گفت: در زمینه سیاست خارجی نیز در یک سال گذشته گامهای مهمی هم در موضوع هستهای و مبارزه با تحریم و روابط نزدیک با همسایگان و کشورهای منطقه و هم در زمینه حضور فعال در اجتماعات و اتحادیههای بینالمللی برداشته و حضور فعال خود را در این عرصهها همچنان ادامه خواهیم داد.<br /> رییس جمهوری اظهار داشت: امیدواریم مذاکرات هستهای به نقطهای که مورد نظر مردم کشورمان است، برسد که هم حقوق ما بیش از گذشته تثبیت شده و هم تحریمهای غیرقانونی برای همیشه برداشته شود و بتوانیم روابط نزدیکتر و بهتری با دنیا برقرار کنیم.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: دولت در یک سال گذشته در عرصه سیاست داخلی، مسایل فرهنگی و اجتماعی، بویژه سلامت و مقابله با معضلات مهمی مانند کمبود آب و مسایل زیستمحیطی و نیز رونق در صنایع و معادن و خدمات و کشاورزی، گامهای مهمی برداشته است.<br /> رییس جمهوری مبارزه با فساد و جدیت دولت در مبارزه با آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت مبارزه با فساد را شروع کرده و البته به خوبی آگاه است که مبارزه با فساد، عکسالعمل کسانی که این مبارزه خوشایندشان نیست را به دنبال خواهد داشت، اما مبارزه با فساد وظیفه و خواست دولت است و در این راه به دنبال این نیستیم که اگر پروندهای وجود دارد آن را در جامعه افشا کنیم، بلکه هدف دولت این است که بیتالمال، به خزانه کشور بازگردد.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: مردم باید چهره کسانی را که خدمت صادقانه کردند و یا خدای ناکرده افرادی را که از سمتهای خود سوء استفادههایی داشتهاند، بشناسند و دولت با جدیت، مبارزه با فساد را ادامه خواهد داد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه ثبات، آرامش، نشاط در جامعه و امید به آینده برای دولت اصل مهمی است، اظهار داشت: اگر در پی خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، انسجام و وحدت، ثروت ملی و قدرت ملی هستیم، راهی جز حضور، مشارکت و اعتماد متقابل دولت و مردم به یکدیگر و امید به آینده برای اینکه بتوانیم معضلات را پشت سر بگذاریم، وجود ندارد.<br /> دکتر روحانی گفت: همه شاخصها نشاندهنده آن است که دولت در یکسال گذشته گامهای قابل ملاحظهای برداشته است و البته نقطه مطلوب رضایتمندی مردم و بالاتر از آن رضایت خدای متعال و حضرت ولی عصر(عج) است و امیدوارم در این مسیر خداوند متعال یاری کرده و مردم حضور فعالی در صحنه داشته باشند تا بتوانیم موفقیتهای خود را با قدرت پیش ببریم.http://www.president.ir/fa/798722014-08-13 13:16:387987122182156064