پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Apr 2020 05:07:59 +0430Sun, 05 Apr 2020 05:07:59 +04302024 راهکارها و برنامه اجرایی مدون برای کاهش آلودگی هوادر جلسه هیأت دولت صورت گرفت:جلسه هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر روحانی رییسجمهوری برگزار گردید و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث روز کشور به بحث و تبادلنظر پرداختند.جلسه هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر روحانی رییسجمهوری برگزار گردید و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث روز کشور به بحث و تبادلنظر پرداختند.<br /> پیرو ابلاغ دستور ریاست محترم جمهوری و مأموریتی که به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت واگذار شد، هیأت دولت در جلسه امروز پیشنهادهای این کمیسیون را در جهت کاهش آلودگی هوا به تصویب رساند.<br /> هیأت وزیران به موجب این مصوبه راهکارها و برنامه اجرایی مدون شامل فعالیتهای مؤثر در کاهش آلودگی هوا با زمانبندی مشخص و تعیین مجری و ناظر مربوط به تفکیک هر یک از فعالیتهای مذکور در هشت محور &laquo;سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل و نقل و تقاضای سفر، پایش و پیشبینی هوا، آموزش و اطلاعرسانی و زیرساختهای شهری&raquo; مورد بحث قرار داد و تصمیمگیری کرد.<br /> براساس این تصمیمات:<br /> - جدول زمانی استاندارد حد مجاز آلایندگی خودروهای بنزینی و گازوئیلی ساخت داخلی و همچنین موتور سیکلت اصلاح شد.<br /> - نصب و بکارگیری فیلتر جذب ذرات دیزل برای کلیه خودروهای دیزلی وارداتی و تولید داخل و منوط شدن شمارهگذاری آنها به نصب فیلتر مذکور اجباری گردید.<br /> - وزارت نفت ملزم شد تا سوخت با استاندارد یورو 4 و دیزل با گوگرد کمتر از 40 قسمت در میلیون در کلان شهرها متناسب با میزان تولید بنزین و با اولویت شهرهای با آلودگی بیشتر عرضه کند.<br /> - توسعه ناوگانهای فرسوده نوسازی و استفاده از واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان سالیانه 200 مگاوات.<br /> - راهاندازی و تکمیل شبکه ملی پایش آلودگی هوا، صدا و امواج با بهرهگیری از سیستمهای زمینی و ماهوارهای و الزام به استقرار سیستم پایش بر خط صنایع بزرگ تا پایان سال 1393.<br /> - پخش رایگان مطالب آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در صدا و سیما.<br /> - گسترش زیرساختهای الکترونیکی خدماترسانی در بخش دولتی و عمومی به منظور کاهش سفرهای درون شهری به میزان دو برابر وضع موجود.<br /> - افزایش سرانه فضای سبز در شهرها و حریم آنها به میزان مندرج در طرحهای جامع آنها.<br /> - وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت ملزم شدند تا زمانبندی دسترسی به اهداف سهم حمل و نقل عمومی درون شهری و برونشهری را با همکاری وزارت کشور ارایه نمایند.<br /> - همچنین در ادامه جلسه، هیأت دولت درباره تعیین قیمت خرید تضمین برگ سبز چای در سال زراعی 93-92 برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار و ده هزار ریال و قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی تصمیمگیری کرد.<br /> http://www.president.ir/fa/766082014-04-13 21:39:4122182149169