پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 06 Apr 2020 04:36:11 +0430Mon, 06 Apr 2020 04:36:11 +04302024تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست رییس جمهوریدومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در سال جدید، روز پنجشنبه به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد.دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در سال جدید، روز پنجشنبه به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد.<br /> در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ذیربط، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت معادن و صنایع معدنی کشور، اقدامات انجام شده در خصوص رفع تبعیض و محدودیتها و گسترش زمینۀ حضور بخش خصوصی در اکتشاف و بهرهبرداری معادن را تشریح کردند.<br /> در این نشست، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنى کشور، برنامههای این سازمان برای گسترش فعالیتهای اکتشافی در مناطق مختلف کشور را ارائه کرد. همچنین معاون امور معادن و صنایع معدنی، سیاستهای این وزارتخانه برای تشویق سرمایهگذاری و حمایت از افزایش تولیدات معدنی و تکمیل چرخه ارزش افزوده در این بخش را برشمرد.<br /> حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای پیشرفته علمی برای اکتشافات معدنی و زمینهسازی برای فعالتر شدن حضور مولد مردم، ظرفیت اشتغالزایی این بخش را پراهمیت دانست و با توجه به ذخائر غنی معدنی در استانهای کمتر توسعهیافته از جمله مناطق شرق کشور و فعالسازی معادن و صنایع معدنی در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی را یکی از راههای مطمئن برای توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و دستورات لازم برای تسریع در مطالعات و تسهیل مقررات مربوطه را صادر کرد. <br /> همچنین در این جلسه معاون اجرائی رئیس جمهوری گزارشی از تمهیدات لازم برای اجرای مرحله جدید طرح مدیریت انرژی و هدفمند کردن یارانهها و اجرای روزهای نخست ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، مشارکت شخصیتها و تشکلهای مختلف در &laquo;همیاری ملی&raquo; برای انصراف از یارانه به منظور کمک به توسعه برنامه همگانی سلامت و حمایت از تولید ملی، ابعاد وسیعتری یافته است.<br /> http://www.president.ir/fa/765802014-04-11 11:47:1022182