پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 05 Apr 2020 15:57:29 +0430Sun, 05 Apr 2020 15:57:29 +04302024 جشن نوروز را به اتحاد جامع منطقه‌ای تبدیل کنیممتن کامل سخنان رییس جمهوری در مراسم پنجمین جشن جهانی نوروز در افغانستان:رییس جمهوری در مراسم پنجمین جشن جهانی نوروز در افغانستان گفت: به عنوان سران دولتهایی که بر سر سفره نوروز نشستهایم، باید به سنت ملتهای خود اقتدا و از دولتهای خود غبار روبی کنیم، غبار قهر و کینه و کدورت را بزداییم و پایههای آشتی، همزیستی و همدلی را میان خود تقویت کنیم.رییس جمهوری در مراسم پنجمین جشن جهانی نوروز در افغانستان گفت: به عنوان سران دولتهایی که بر سر سفره نوروز نشستهایم، باید به سنت ملتهای خود اقتدا و از دولتهای خود غبار روبی کنیم، غبار قهر و کینه و کدورت را بزداییم و پایههای آشتی، همزیستی و همدلی را میان خود تقویت کنیم.<br /> متن کامل سخنان رییس جمهوری در مراسم پنجمین جشن جهانی نوروز در افغانستان به این شرح است: <br /> <em><strong>بسمالله الرحمن الرحیم</strong></em><br /> <strong>الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</strong><br /> جناب آقای حامد کرزی، ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان<br /> روسای جمهور، مقامات و میهمانان عالی رتبه <br /> خانمها، آقایان<br /> خدای بزرگ را سپاسگزارم که بار دیگر نوروزِ شادمانه، ما را در کنار یکدیگر گرد آورد و بر سفره سبز خود میهمان کرد. سفرهای که رنگ و بوی تاریخ هزاران ساله دارد، یادگار مدنیتی رفیع و انسانی است. این سال نو را به همه ملتهایی که نوروز را گرامی میدارند و به مقامات عالی رتبه که به این مناسبت فرخنده در این جمع شرکت دارند و خصوصاً به ملت عزیز افغانستان که میزبان گشاده دست همه ماست صمیمانه تبریک میگویم، به امید سال و سالهای سبز و خوش و آکنده از صلح و امید و دوستی و پیشرفت برای همه شما.<br /> <br /> <strong>نوروز فقط یک آیین نیست، میعادگاه فرهنگهایی است که اعتدال ربیع را پاس میدارند</strong><br /> نوروز فقط یک آیین نیست، میعادگاه فرهنگهایی است که اعتدال ربیع را پاس میدارند و به تبعیت از طبیعت، خود هم به اخلاق حسنه اعتدالی متخلق میشوند.<br /> نوروز هم یک سنت است و هم یک تجدید عهد با زمان، که هرگز از حرکت باز نمیایستد و همواره رو به جلو است و این کهنترین سنت تاریخ است که هرگز کهنه نمیشود. اینگونه است که هر سال چنان در انتظار نوروز مینشینیم که گویی روزی نو و پدیدهای بیسابقه در راه است. اکنون ما به عنوان سران دولتهایی که بر سر سفره نوروز نشستهایم، باید به سنت ملتهای خود و فرهنگ ایشان اقتدا کنیم. یعنی اول به سنت ملتهای خود که در نوروز از خانهها غبارروبی میکنند، از دولتهای خود نیز غبارروبی کنیم؛ غبار قهر و کینه و کدورت را بزداییم، پایههای آشتی و هم زیستی و همدلی را تقویت کنیم و درخت دوستی را بنشانیم. <br /> دوم به شیوه نیاکان خویش که در نوروز به یکدیگر هدیه و عیدی میدادند، به ملتهای خود عیدی دهیم و به یک هم نشینی ساده سران و رهبران، اکتفا نکنیم.<br /> درست است که این اجتماع یک اجتماع فرهنگی است، اما می توان آن را به پیوندی سیاسی و اقتصادی هم بدل کرد. ما میتوانیم پایهگذار یک اتحاد جامع منطقهای باشیم، که توسعه و پیشرفت ملتها هدف مشترک آن باشد و کیفیت زندگی در منطقه را ارتقا دهد. <br /> <br /> <strong>اعتدال در فرهنگ و ادبیات منطقه نوروز، ریشهای تاریخی دارد</strong><br /> سوم به سیرت نوروز که صورتش از نسیم بهاری خوش است؛ راه و رسم اعتدال در پیش بگیریم، که اعتدال یک شعار سیاسی محدود به یک شخص و یا یک کشور نیست، اعتدال در فرهنگ و ادبیات منطقه نوروز، ریشه ای تاریخی دارد. نوروز عید اعتدال است چون تنها مبنای آغاز سال تازه در تقویمهای جهان است که با تغییر واقعی طبیعت مصادف است. سال نوروزی نه در سرمای سوزان زمستان آغاز میشود و نه در گرمای طاقتفرسای تابستان، نوروز درست در معتدلترین روز سال رخ میدهد روزی که طبیعت به نقطه اعتدال میرسد. <br /> امروز ندای اعتدالگرایی که دعوت به صلح و عدالت نیز هست، مورد اقبال جهانی، قرار گرفته است. تصویب قاطع قطعنامه WAVE در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقابله جهانی با خشونت و افراطیگری را در دستور کار جامعه جهانی قرار داد، نشان روشن این رویکرد جهانی است و مایلم همین جا، از همه ملتها و دولتهای منطقه نوروز دعوت کنم که در تهیه و تدوین برنامه عمل برای این قطع نامه، پیشگام شوند و به نام نوروز، اعتدال و مقابله با افراطیگری را، عیدانه مردمان خود قرار دهند.<br /> <br /> <strong>اعتدال طبیعت، بدون اعتدال سیاست بیفروغ است</strong><br /> اعتدال طبیعت، بدون اعتدال سیاست بیفروغ است؛ نمیتوان در منطقهای که گروهی ولو اندک بر طبل جهل میکوبند و تخم خشم میکارند از اعتدالگرایی سخن گفت، در حالی که افراطگرایی قربانی میگیرد. ما امروز در سرزمینی نوروز را پاس میداریم که در مقاطعی از تاریخ خود قربانی جهل و خشم و افراط بوده و در برابر انواع ایدئولوژیهای افراطی از کمونیسم تا بنیادگرایی ایستاده و چون ققنوس هر بار سر از خاک بیرون آورده و استقلال خویش را احیا کرده و در موازنهای ظریف میان فرهنگ ملی، فرهنگ دینی و فرهنگ جدید، ترکیب (جمهوری اسلامی افغانستان) را آفریده است.<br /> ما به عنوان منتخبان و نمایندگان ملتهای خود اعلام میکنیم که راهی جز اعتدال نیست و اعتدال نه فقط یک آیین تاریخی، که یک روش اجتماعی برای رشد و همزیستی در جهان امروز است. ما مدعی هستیم که می توانیم بر اساس سنت نوروز و بر مبنای منافع متقابل، تجربهای بینظیر از همکاری منطقهای را سامان دهیم تا جهان، از کنار جوامعی که تجربه تلخ فریاد افراطگرایان را شنیدهاند صدای اعتدالگرایان را هم بشنود ما میخواهیم نوروز را از صورت یک جشن به سیرت یک پیمان، در آوریم، پیمان اعتدال همچون آغاز بهار، که نوروز است؛ روز تازهای است که در راه است.<br /> <br /> <strong>امیدوارم انتخابات افغانستان بخشی از عیدانه امسال باشد</strong><br /> در همین کشور افغانستان، که امروز میزبان سخاوتمند جشن نوروزی ماست در طول چند دهه اخیر، دوبار اشغالِ نیروهای بیگانه که بذر شوم خشونت و افراط را با خود به این سرزمین آورد، چه آسیبها به زندگی و مدنیت مردم وارد ساخت. کشور من، جمهوری اسلامی ایران، این هر دو هجوم را محکوم کرده و در هر دو مقطع به ملت بزرگ افغانستان کمک نموده و میلیونها نفر را به عنوان مهمان در کشور خود پذیرفته است.<br /> به نام ملت ایران آرزو میکنم که صلح و اعتدال عیدانه مردم شریف افغانستان و همه مردمان منطقه نوروز باشد و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق این آرز و آنچه در توان دارم دریغ نخواهم کرد. امیدوارم انتخاباتی که افغانستان در پیش رو دارد گامی دیگر در جهت آرامش و پیشرفت برای این سرزمین و بخشی از عیدانه امسال باشد.<br /> لازم میدانم از میزبانی گرم برادر ارجمند جناب آقای حامد کرزی رییس جمهور محترم تشکر نمایم.<br /> با شعری از شیخ اجل سعدی شیرازی، سخن را به پایان میبرم.<br /> برآمد باد صبح و بوی نوروز - به کام دوستان و بخت پیروز<br /> مبارک بادت این سال و همه سال - همایون بادت این روز و همه روز<br /> <strong>از توجهتان سپاسگزارم</strong><br /> http://www.president.ir/fa/762952014-03-27 19:52:3976298291642182148932