پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 25 Oct 2020 06:45:48 +0330Sun, 25 Oct 2020 06:45:48 +03302024 امضای 2 تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و عماندر جریان سفر رییس جمهوری به عمان صورت گرفت:در جریان سفر رییس جمهوری به کشور عمان دو تفاهمنامه همکاری در زمینه کار و اشتغال و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای و نیز انتقال گاز از رودان هرمزگان به عمان به امضای وزرای دو کشور رسید.در جریان سفر رییس جمهوری به کشور عمان دو تفاهمنامه همکاری در زمینه کار و اشتغال و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای و نیز انتقال گاز از رودان هرمزگان به عمان به امضای وزرای دو کشور رسید.<br /> تفاهمنامه همکاری در زمینه کار و اشتغال و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای که توسط وزیر نیروی کار سلطنت عمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران امضا شد، زمینه همکاری برای دو کشور در حوزه بازار کار و توسعه مهارت را فراهم میکند که بر اساس آن دو کشور در زمینه تبادل مقررات، برنامهها، تحقیقات، تجارب و اطلاعات درباره بازار کار و اشتغال، برگزاری دورههای آموزشی با هدف ارتقای بهرهوری نیروی کار، استفاده از توان یکدیگر در زمینه کار و اشتغال همکاری خواهند کرد.<br /> بر اساس تفاهمنامه امضا شده در مورد آموزشهای فنی و حرفهای نیز دو کشور در زمینه تبادل مقررات، برنامهها، تجارب و اطلاعات پیرامون آموزش فنی و حرفهای، دیدارهای کارشناسان و اعضای هیأتهای آموزشی و علمی به منظور آگاهی و استفاده از امکانات دو کشور در زمینه آموزش فنی و حرفهای، برگزاری کنفرانسها و مسابقات مهارت مشترک و کارگاهها و نمایشگاهها برای کارآموزان و تهیه برنامههای مشترک آموزش برای آنها و سایر موضوعات مرتبط که به تأیید کارشناسان دو کشور برسد، همکاری خواهند کرد.<br /> بر اساس این تفاهمنامه هیأتهای آموزشی و علمی عمانی و مدیران و مربیان مراکز فنی و حرفهای این کشور در جمهوری اسلامی ایران آموزشهای مهارتی لازم را دریافت خواهند کرد.<br /> همچنین در جریان سفر رییس جمهوری و هیأت عالی رتبه ایران به عمان تفاهمنامهای جهت انتقال گاز از رودان هرمزگان به کشور عمان به امضای وزرای نفت ایران و عمان رسید که مطابق این قرارداد مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق رویان در هرمزگان به منطقه سوها در عمان منتقل شود.<br /> http://www.president.ir/fa/759172014-03-12 20:21:317585329182