پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 27 Jan 2021 20:15:22 +0330Wed, 27 Jan 2021 20:15:22 +03302024 مطبوعات و رسانه‌های ما باید دارای امنیت و برای کشور امنیت‌آفرین باشندرییس جمهوری:رییس جمهوری در ادامه سخنان خود در جشنواره مطبوعات تصریح کرد: اینکه چقدر کتاب چاپ شد و تیراژ کتاب چقدر بود و چه اندازه سی دی منتشر کردیم، این آمار فرهنگی نیست. اثر آن کتابها چه بوده و تأثیر آن همه سرمایهگذاری در بخش فرهنگ چه بوده است؟ اگر تأثیرگذاری خوب بود پس چرا امروز همه نگران و ناراحتند؟ باید راه دیگری را برگزینیم و انتخاب کنیم. رییس جمهوری در ادامه سخنان خود در جشنواره مطبوعات تصریح کرد: اینکه چقدر کتاب چاپ شد و تیراژ کتاب چقدر بود و چه اندازه سی دی منتشر کردیم، این آمار فرهنگی نیست. اثر آن کتابها چه بوده و تأثیر آن همه سرمایهگذاری در بخش فرهنگ چه بوده است؟ اگر تأثیرگذاری خوب بود پس چرا امروز همه نگران و ناراحتند؟ باید راه دیگری را برگزینیم و انتخاب کنیم. <br /> حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی اظهار داشت: ببینید در بخش مطبوعات، مطبوعاتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، چقدر هستند؟ مطبوعات یا رسانهای که از بودجه خاص قوه مجریه استفاده میکنند، چقدر هستند؟ بخش خصوصی ما چه مقدار فضا دارد؟ اگر بحث اعتدال و توازن است، نمیگویم بخش رسانه را به بخش مردمی و خصوصی واگذار کنیم، اما باید یک توازن و تعادل وجود داشته باشد. چه مقدار ازخبرگزاریها، سایتها، روزنامهها و مجلات در اختیار نهادها و بخشهایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند و چه مقدار در اختیار بخش خصوصی است؟ پایداری مطبوعات یا رسانههای بخش خصوصی ما چه اندازه است؟ <br /> دکتر روحانی در ادامه گفت: اشاره شد به 170 و چند سالی که کار جریده و روزنامه و مطبوعات در کشور ما شروع و آغاز شده و سی و چند سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است. به روزنامهها نگاه کنید،جز یکی دو روزنامهای که آنها هم از بودجه عمومی استفاده میکنند بقیه روزنامهها عمرشان چند ساله است و چرا این نهال به درخت تنومند پرثمر و پربار تبدیل نمیشود؟ چرا بخش مطبوعات، جراید و رسانههای ما استقلال پیدا نمیکنند و نمیتوانند روی پای خود بایستند.<br /> رییس جمهوری تأکید کرد: دولت یکی از وظایف خود را ایجاد تعادل و توازن میداند. دولت از ابتدا معتقد بوده و امروز هم معتقد است که فرهنگ باید به اصحاب فرهنگ واگذار شود، یعنی به اندیشمندان، صاحبنظران، انجمنهای تخصصی و حرفهای با قانون شفاف واگذار شود و حاکمیت با قانون است. اما قانون باید قانون در باره مطبوعات،رسانهها، فیلم، کتاب و همه بخشهای مختلف روشن و شفاف باشد.<br /> دکتر روحانی افزود: امروز ساختن افکار عمومی در مسیر توسعه و تعالی ، اخلاق و معنویت اهمیت دارد. آیا اخلاق حرفهای در زمینه رسانهها رو به توسعه و تعالی است؟ تهمتها، اتهامات و سخنان ناروا و دروغ کم شده است. اگر این چنین است ما موفق بودهایم و اگر چنین نشده باید ببینیم اشکال کار کجاست؟<br /> وی تأکید کرد: ما آزادی مسئولانه همه رسانههای ارتباطی را ارج مینهیم و از همه صاحبان فرهنگ و قلم و بیان میخواهیم که برای آنکه اذهان و افکار در مسیر منافع ملی و مصالح ملی قرار بگیرد، واقعیتها را به مردم بگوییم. شعارها را کم و مشکلات جامعه را برای مردم تبیین کنیم. <br /> رییس جمهوری گفت: معضل ما در جامعه فقر است، فقر اقتصادی و فرهنگی. معضل ما در جامعه، نبود اخلاق حسنه، اعتدال، افراط ها و تفریط ها است. افراط ها به گونهای که باید منزوی باشیم. تفریط ها هم به گونهای که گویی باید هویت اسلامی و ایرانی ما روز به روز تضعیف شود . ما دنبال اعتدال در این جامعه هستیم. باید افراط ها و تفریط ها رخت بربندد و توازن در امنیت هم مورد نیاز است.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: باید مطبوعات و رسانههای ما دارای امنیت و برای کشور امنیتآفرین باشند. چرا برخی از مطبوعات ما دارای دژ پولادین هستند. هیچکس جرأت نمیکند به آنها نزدیک شود، نه قوه اجرایی و نه قوه قضایی . بالاتر از دژ پولادین، خود را قیم هم میپندارند.نه قیم برای دولت و نه تنها قیم برای احزاب و جناحها، که حتی قیم برای مردم. تمام مطبوعات و رسانهها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند، اگر کسی خود را برتر میپندارد، این دولت او را برتر نمیبیند.<br /> رییس جمهوری تأکید کرد: همه باید دارای امنیت مساوی باشند و هر کس خطا کرد باید با او برخورد شود. هیچکس نباید خود را در حصار امن احساس کند.در این زمینه دولت معتقد است، توقفها، توقیفها آخرین راهحل است نه اولین راهحل، ممکن است مطبوعهای یا جریدهای خطا کند یا اشتباهی بزرگ شود. اولین قدم این است که اگر میخواهیم برخورد کنیم و با نویسنده و مدیر مسئول برخورد کنیم چرا کل آن رسانه بسته شود و عدهای از عزیزانی که آنجا در بخشهای مختلف کار میکنند به دلیل خطای یک نفر همه بیکار شوند.<br /> وی افزود: اشکال ندارد اگر نویسندهای خطا کرد با او برخورد قانونی شود. اگر خدای ناکرده فردی خیانت کرد و به مقدسات و منافع ملی احترام نگذاشت با او برخورد شود. اما چرا با همه و چرا قدم اول توقیف و توقف؟ چرا اینقدر عجله؟<br /> دکتر روحانی گفت: چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان و مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.<br /> وی اضافه کرد: همه نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار برای دولت است. در هیأت وزیران به مسئولان گفتهام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. <br /> رییس جمهوری گفت: گاهی حتی اتهام میزنند و دروغ مطرح میشود، حتی نسبت به آن موارد هم دولت وارد عمل نشده و شکایتی مطرح نکرده است. فقط از طریق مسئولان به آنها تذکر داده شده که این حرف ناصحیح و نادرست است. حتی علیه شخص رییس جمهوری سی دی با آدرس پخش میکنند. من فقط به آنها گفتم این قسمت سی دی ناصحیح است. <br /> دکتر روحانی تصریح کرد: بگذاریم، در مسیری قرار بگیریم که ملت و کشور ما شایسته آن مسیر است. بگذاریم معضلات جامعه حل و فصل شود فقط مشکل ما جناحی و سیاسی و حزبی نیست. ما در محیط زیست مشکل نداریم. نباید بخشی از وقت، توان، پیرامون محیط زیست مصرف شود، محیط زیستی که در شهرهای بزرگ و کلان شهرها سلامت مردم امروز در خطر است. بدانید در هیچ کاری و هیچ مسیر صعب و دشواری دولت موفق نخواهد بود مگر آنکه مردم پشتیبان و حامی باشند و به صحنه بیایند. اگر ملت به صحنه بیاید در هر موضوعی از جمله مسایل اقتصادی، فرهنگی، زیست میحطی، سیاست خارجی، ما پیروز و موفق میشویم. <br /> http://www.president.ir/fa/757332014-03-08 12:40:5575730757401416182148192