پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 20 Sep 2020 03:49:58 +0430Sun, 20 Sep 2020 03:49:58 +04302024 برای دولت مهم اجرای عدالت و استیفای حق مردم استرییس جمهوری در دیدار اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری ایران:رییسجمهوری ظهر امروز(شنبه) در دیدار اعضای هیأتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری ایران، وکلا را به عنوان خادمان حقوقی ملت بزرگ و عزیز ایران یاد کرد و گفت: امنیت برای رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه و ملت پایهای مهم و اساسی است و یک بخش بسیار حائز اهمیت از امنیت، برخورداری آحاد جامعه از امنیت قضایی است.رییسجمهوری ظهر امروز(شنبه) در دیدار اعضای هیأتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری ایران، وکلا را به عنوان خادمان حقوقی ملت بزرگ و عزیز ایران یاد کرد و گفت: امنیت برای رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه و ملت پایهای مهم و اساسی است و یک بخش بسیار حائز اهمیت از امنیت، برخورداری آحاد جامعه از امنیت قضایی است.<br /> رییسجمهوری ادامه داد: در صورتی احساس امنیت در جامعه فراگیر خواهد شد که همه بدانند در مقابل قانون و در محکمه قانون برابر هستند و این بسیار مهم است که نتیجه دادگاهها اجرای عدالت باشد. وقتی احساس امنیت در بین آحاد جامعه نهادینه میشود که اصل برائت در جامعه ساری و جاری باشد. اصل دیگر برقراری احساس امنیت در جامعه، حق برخورداری و انتخاب وکیل است.<br /> دکتر روحانی با تصریح به اینکه وکیل در سیستم قضایی جایگاه بسیار مهمی دارد، اظهار کرد: یک وکیل خوب میتواند قاضی را به مسیری هدایت کند که با دقت بیشتر پرونده را مطالعه کرده و با توجه دقیقتر به قوانین، حکم صادر کند، بنابراین وکیل همکار قاضی است نه رقیب او.<br /> رییسجمهوری تأکید کرد: وکیل در ایفای وظیفه حرفهای خود باید مصون از هرگونه تعقیب باشد و مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفهای وکلا، کانون وکلاست.<br /> دکتر روحانی با تصریح به اینکه اگر دادگاه صالحه به معنای واقعی و وکیل قدرتمند صاحبنظر در جامعه زیاد شود جرائم خود به خود کم میشوند، اضافه کرد: باید فرهنگ وکالت برای مردم تبیین شود.<br /> رییسجمهوری همچنین با طرح این سوال که در عرصههای امنیتی این بحث وجود دارد که آیا قبل از اینکه یک متهم وکیل اختیار کند میتوان او را مورد بازجویی قرار داد؟ اظهار کرد: به اعتبار تجربههایی که در عرصههای امنیتی داشتهام میدانم که در مسائل امنیتی مباحثی در این زمینه وجود دارد اما باید بدانیم که اگر فرد گنهکاری به هر ترتیب مورد محاکمه قرار نگرفته و مجازات نشود آسیب آن بسیار کمتر از این است که فرد بیگناهی محاکمه و مجازات شود و این یک اصل مسلم اسلامی است.<br /> رییسجمهوری توجه به تبیین فرهنگ حقوقی در جامعه را بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: از همه حقوقدانان میخواهم با روشهای مختلف مردم را با حقوق خودشان آشنا کنند. توجه دولت به بحث حقوق شهروندی برای این است که از یک سو همه اصول قانون اساسی بطور کامل احیا و اجرا شده و از سوی دیگر فرهنگ حقوقی در جامعه گسترش یافته و مردم از حقوق خود مطلع شوند.<br /> دکتر روحانی تأکید کرد: به عنوان رییس دولت اعلام میکنم که استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت بر آن تأکید دارد. دولت نسبت به حقوق وکلا و برای دفاع از حقوق شما که بالطبع حمایت از حقوق ملت است مصمم بوده و حتما لایحه جامع وکالت را دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.<br /> رییسجمهوری گفت: برای دولت، مهم اجرای عدالت و استیفای حق مردم است و بر این پایه امیدوارم لایحه جامع وکالت به گونهای تنظیم و به مجلس ارائه شود و در مجلس نیز به گونهای مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که نتیجه آن به دست آمدن قانونی باشد که عدالت و حقوق مردم را تأمین میکند.<br /> دکتر روحانی همچنین با اشاره به برخی زمینههای حقوقی از جمله دعاوی بینالمللی اظهار کرد: اساتید، حقوقدانان و وکلا و به خصوص کسانی که در این زمینه تجربه دارند باید کمک کنند تا در دعاوی بینالمللی جمهوری اسلامی بتواند بطور کامل از وکلای ایرانی استفاده کند و در این عرصه علاوه بر استیفای حقوق ملت خودمان از حقوق ملتهای دیگر نیز دفاع کرده و بتوانیم خدمتگزار خوبی برای ملت عزیز ایران باشیم.<br /> http://www.president.ir/fa/753162014-02-22 17:21:2714182