پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Jan 2021 19:28:44 +0330Sun, 24 Jan 2021 19:28:44 +03302024 دولت برای تحقق اهداف تا پای جان مقاومت و ایستادگی می‌کندمتن کامل سخنان رییس‌ جمهوری در مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیرییس جمهوری در مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید که برخاسته از اراده مردم است و بر همین اساس شکل گرفته، یک بار دیگر با مردم عزیز پیمان میبندد که بر اهداف و آرمانهای انقلاب، نظرات مردم، منویات مقام معظم رهبری و خواست ملت بزرگ پافشاری خواهند کرد. دولت برای تحقق این اهداف تا پای جان مقاومت و ایستادگی میکند.رییس جمهوری در مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید که برخاسته از اراده مردم است و بر همین اساس شکل گرفته، یک بار دیگر با مردم عزیز پیمان میبندد که بر اهداف و آرمانهای انقلاب، نظرات مردم، منویات مقام معظم رهبری و خواست ملت بزرگ پافشاری خواهند کرد. دولت برای تحقق این اهداف تا پای جان مقاومت و ایستادگی میکند.<br /> متن کامل سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:<br /> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم<br /> &laquo;اﻟﺤﻤﺪلله رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼّﻠﻮة واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﺳﯿّﺪاﻻﻧﺒﯿﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ابی اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤّﺪ و علی آله الطّیبین الطّاهرین و صحبه المنتجبین&raquo;</strong><br /> امروز، روز جشن ملی ایرانیان سراسر جهان و همه آزادیخواهان جهان است. امروز، روز پیروزی اسلام در برابر کفر جهانی و روز پیروزی استقلال و پیروزی حاکمیت ملی است.<br /> 22 بهمن روز اتحاد ملت، وحدت ملی و ائتلاف ملی است. 35 سال پیش در چنین روزی مردم ایران، به رهبری فقیهی اندیشمند و روشن ضمیر، حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی علیه در برابر اختناق، دیکتاتوری و آنهایی که میخواستند کشور ایران را در سلطه خود نگه دارند، پیروز شدند.<br /> <br /> <strong>پیروزی در 22 بهمن سال 57، پیروزی یک طایفه، قبیله، قشر و جناح نبود؛ پیروزی همه مردم ایران بود.</strong><br /> امام حتی در ورودش به ایران، وارد خانه خاصی نشد و در جمع حزب و جناح خاصی وارد نشد. امام در کنار شهیدان زنده و مردمی که از سراسر ایران اجتماع کرده بودند حضور پیدا کرد.<br /> هر زمان که ما همه دست به دست هم دادیم، بحث حزب و جناح خاص مطرح نبوده، ملت ایران به صحنه آمد ما پیروز شدیم. پیروزی 22 بهمن، پیروزی وحدت و اتحاد یک ملت است.<br /> بعد از پیروزی انقلاب هم در هر صحنهای که همه با هم بودیم و دست به دست هم دادیم، پیروز آن صحنه بودهایم. در دفاع 8 ساله هم اگر رقابتی در انتخابات داشتیم، در صحنه دفاع مقدس همه دست به دست هم دادیم. همه در کنار یکدیگر، در سنگرهای مقاومت در برابر متجاوزان، ایستادگی کردیم.<br /> آنگاه هم که بعد از جنگ نوبت صلح فرا رسید، همه پشت سر حرکت صلحآمیز بودیم. امام بزرگوار ما فرمود همانطور که در جنگ جدی بودیم، در صلح هم جدی هستیم. پیروزی ما در سایه وحدت و اتحاد پشت سر فقیهی عادل بود و هر زمان چنین شد، نصرت الهی هم ما را در برابر همه قدرتها پیروز کرد.<br /> 22 بهمن 57، روز پیروزی حرکت اعتدالی مردم سراسر ایران بود. میدانید که در انقلاب ما شمشیر بر شمشیر پیروز نشد. در انقلاب ما خون بر شمشیر پیروز شد. در انقلاب ما گلوله بر گلوله پیروز نشد، گل بر گلوله پیروز شد. میدانید امام عزیز و بزرگوار ما در وضعیتی انقلاب را به پیروزی رساند که فرهنگ و ندای مردم در برابر دژخیمان پیروز شد و این اسلحه نبود که پیروز شد، کلام بود که پیروز شد. نوار ضبط صدای امام و سخنرانیها بود که ما را پیروز کرد.<br /> <br /> <strong>انقلاب ایران به قدرت خارجی متکی نبود</strong><br /> فرهنگ ایستادگی و مقاومت ملت ایران بود که ما را به پیروزی رساند. حرکت اعتدالی، وحدتآفرین، پرشور و با استقامت، ملت ما را نه فقط در برابر استبداد داخلی که حتی برابر استعمار و استثمار خارجی هم پیروز کرد. میدانید انقلاب ما ابتدا حرکت علیه استبداد بود و سپس از سال 43 در ماجرای کاپیتولاسیون حرکت انقلابی ما در برابر استعمار شکل گرفت. انقلاب هم برای این بود که رژیم کودتایی را سرنگون کند و در پی آن بود که مداخلات ناروا و نابجا و غلط آمریکا را در سرزمین ایران پایان ببخشد.<br /> انقلاب ما متکی به هیچ قدرت خارجی نبود. هیچ کشور و قدرت و ابرقدرتی، حتی آن زمان که نظام دو قطبی در جهان بود ما را پیروز نکرد. این ملت ما بود که با انگیزه دینی و اسلامی در برابر تحقیرها ایستاد و مقاومت کرد.<br /> رژیم کودتا به مردم ما آزادی بیان و آزادی رأی نمیداد و رأی و نظر مردم در اداره کشور مداخله نداشت. این تحقیر بزرگی بود در برابر یک ملت تاریخساز و بزرگ ایران. مردم میخواستند در این انقلاب اداره کشور با نظر و رأی آنها اداره شود؛ یعنی استقرار حاکمیت ملی در برابر رژیم استبداد، تحقیر دومی که مردم ما در برابر آن به شدت عصبانی بودند، تحقیر خارجی بود. قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها در امور داخلی این کشور مداخله میکردند. آمریکاییها فکر میکردند سرزمین ایران و حکومت ایران از آن آنهاست. همه جا مداخله میکردند؛ از امور فرهنگی گرفته، از رادیو و تلویزیون و مسایل اقتصادی آن زمان گرفته و حتی مسایل امنیتی و نظامی، مستشاران نظامی آنها در همه پایگاهها و پادگانهای مهم ما حضور داشتند. انقلاب برای این بود که دست رد به سینه مداخلهجویان و استعمارگران بزند. اساس انقلاب ما برای این بود که مردم تحقیر را نپذیرفتند.<br /> آیا امکانپذیر است این ملت بزرگ انقلابی، بعد از 35 سال بخواهند تحقیر قدرتهای خارجی یا آمریکا را بپذیرند. گویی آنها ملت بزرگ این سرزمین را نشناختهاند. انقلاب ما برای استقرار احکام عزتآفرین و مسیر نجاتبخش اسلام در این سرزمین بود.<br /> <strong><br /> اقتصاد ایران در شش ماه اخیر آرامش نسبی داشته است</strong><br /> رژیم گذشته دنبال دینزدایی بود اما مردم ما در پی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بودند. امروز خوشحالیم که بعد از 35 سال، روز به روز به اهداف بلند و آرمانهای بلند انقلاب نزدیک و نزدیکتر شدهایم.<br /> خرداد امسال مردم ما در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری، حماسه عظیم و بزرگی را آفریدند. پیام اصلی مردم در انتخابات 24 خرداد این بود که اولاً به دنیا اعلام کنند مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند هستند و هر گونه اصلاح و تغییری را در مدیریت بخواهند، در چارچوب مردمسالاری دینی میخواهند و در نهایت برای مردم تحقق اهداف نظام اسلامی اهمیت دارد.<br /> پیام دیگری که مردم در 24 خرداد دادند این بود که خواستند به دنیا بگویند ما از دولتی حمایت میکنیم که در مسیر عقلانیت و تدبیر و با مشی اعتدالی امیدها را زنده کند. راه پیشرفت و توسعه کشور را از طریق اتکا به مردم خود، امکانات داخلی، قابلیتهای داخلی و با تعامل زنده در برابر جهان و تعامل سازنده ادامه خواهند داد.<br /> دولت تدبیر و امید که برخواسته از اراده مردم است، بر همین اساس شکل گرفته و یک بار دیگر این دولت با مردم عزیز پیمان میبندد که بر اهداف و آرمانهای انقلاب و نظرات مردم، منویات مقام معظم رهبری، خواست ملت بزرگ، عزت و سربلندی کشور پافشاری خواهند کرد و این دولت برای تحقق این اهداف تا پای جان مقاومت و ایستادگی میکند. <br /> امروز در 22 بهمن، پس از گذشت حدود شش ماه از عمر دولت یازدهم هستیم. امروز نسبت به شش ماه پیش، جامعه ما آرامش و ثبات بیشتری دارد؛ امروز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شاهد آرامش، وحدت و انسجام بیشتری در این سرزمین هستیم.<br /> بازارهای اقتصادی ما در طول این شش ماه آرامش نسبی داشته است. مردم ما بیشتر از گذشته مسیر صلح و دوستی و آشتی را در میان خود برقرار کردهاند. مردم ما میخواهند به آینده متحد و وحدتآفرین بیندیشیم.<br /> امروز در دانشگاهها و در مطبوعات فضای آزادتر و آرامتری وجود دارد. مسیر تحقیقات، دانش و فناوری از دیروز هموارتر است. همه به فکر اعتدالی این کشور هستند. این دولت در فکر حاکمیت قانون در سراسر این سرزمین است. این دولت با قانونگریزی مقابله خواهد کرد. دولت برغم اینکه ماههای اولیه کارش بود و تدوین بودجه جامع برای او سخت بود. اما تلاش کرد تا حتی یک روز از قانون تخلف نکند و در نیمه آذرماه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.<br /> این دولت به هماهنگی در میان قوا معتقد است. تلاش دولت این است که تعامل بسیار نزدیک و خوبی با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه داشته باشد. همکاری دولت و مجلس نسبت به بررسی و تصویب بودجه سال 1393 نمایشی از تعامل و همکاری دو قوه برای رشد و توسعه کشور است. ما در پی مدیریت منسجم در کشور هستیم.<br /> علت اینکه برخی به ناروا هر روز استعفای این مسئول و آن مسئول یا اختلاف بین برخی مسئولان را شایع میکنند، به خاطر این است که میبینند امروز یک مدیریت منسجم در این کشور حضور دارد. ما امروز در میان کابینه و همه مسئولان رده بالا شاهد هماهنگی و همکاری هستیم.<br /> بین قوای سه گانه و نیروهای مسلح و بین همه مردم، شاهد یک نوع اتحاد وحدت و هماهنگی هستیم. هیچ کس نباید فکر کند که یک جناح میتواند بر کشور حاکم باشد. باید همه جناحها و احزاب، گروهها نقش خود را ایفا کنند.<br /> <strong><br /> امسال همه گروهها در راهپیمایی شرکت کردند</strong><br /> طبق اطلاعاتی که به من دادند 22 بهمن امسال با سالهای گذشته کاملاً متفاوت است. امسال همه جناحها، گروهها، احزاب و تفکرهای مختلف در این راهپیمایی عظیم و بزرگ شرکت کردهاند؛ این برای مسئولان مایه مباهات و برای دشمنان مایه یأس است.<br /> انقلاب و آثار انقلاب متعلق به گروه خاصی نیست. انقلاب از آن ملت بزرگ ایران و برای همه آحاد این سرزمین است. ما میخواهیم روز به روز آشتی ملی، وحدت ملی و انسجام ملی بیشتر شود. دلها را از کینهها پاک کنیم. مدام به گذشته نپردازیم. بیشتر به فکر امروز و فردای کشورمان باشیم. <br /> این دولت در فکر نظام اداری سالمتر و در پی مبارزه با فساد است. از همه مردم درخواست میکنم دولت را در زمینه مبارزه با فساد یاری کنند. همه قوا باید دست به دست هم بدهیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه مردم. <br /> مگر میتوان تحمل کرد که یک فرد، 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد. کجا برده و کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه دادهاند؟ ما باید مواظب فساد باشیم. باید در برابر مفسدان ایستادگی کنیم. ملت ما نمیپذیرد که پول بیتالمال در جیب مفسدان و افراد خاص باشد. مبارزه با فساد خواست این ملت بزرگ است.<br /> <br /> <strong>دولت به تمام وعدههایش پایبند است</strong><br /> این دولت به تمام وعدههایی که در انتخابات داده است پایبند خواهد بود و به آن عمل میکند. باید حقوق شهروندی که اکنون در حال تدوین نهایی در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است، در این کشور مورد احترام همگان قرار بگیرد. همه ما ایرانی هستیم و به قانون اساسی افتخار میکنیم. همه ما زیر پرچم واحد هستیم و همه مردم باید دارای حقوق عادلانه شهروندی باشند و دولت هم این خط را دنبال خواهد کرد.<br /> دولت، دولتی مسئولیتپذیر و پاسخگو در برابر ملت و انتقادپذیر خواهد بود. دولت به انتقاد سازنده افتخار میکند. همه یادمان باشد، باید به فکر انتقاد باشیم. هیچکس به فکر انتقام نباشد. همه ما تلاش کنیم، نقد سازنده، همان جمله النصیحه لائمه المسلمین. نصیحت یعنی دلسوزی و با اخلاص سخن گفتن و با گفتار صحیح کمک کردن. نصیحت به معنای کمک از راه سخن دلسوزانه است. همه ما باید نقد را بپذیریم یادمان باشد همه ما ممکن است اشتباه کنیم. این دولت اگر در مورد خاصی اشتباه کرد، به صراحت به مردم خواهد گفت و به صراحت از مردم عذرخواهی خواهد کرد.<br /> <br /> <strong>تورم به 25 درصد خواهد رسید</strong><br /> عذرخواهی در برابر مردم عزیز و خوب ما برای دولت فخر است. ما امروز شاهد آن هستیم که وضع اقتصادی کشور از دیروز بهتر است. در طول این شش ماه، تورم و رشد تورم را کاهش دادهایم. در طول این شش ماه تورم 43 درصد را به 35 درصد تقلیل دادهایم.<br /> دولت در سال آینده تورم را به حول و قوه الهی به 25 درصد خواهد رساند. در زمینه مسأله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهیم کرد. دولت رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. اولین قدم این است که رشد منفی که پارسال منهای 5.8 بوده است، تلاش کنیم در پایان امسال به نزدیک صفر برسانیم. پیشبینیها این است که تا پایان سال ممکن است به منفی هفت دهم درصد برسیم. این برای دولت افتخاری است که در زمینه اقتصاد در طول شش ماه توانسته است موفقیتهای مطلوبی به دست بیاورد.<br /> در زمینه کشاورزی با اقدام مناسب و به موقع دولت، نسبت به خرید قیمت خریدهای تضمینی و ماشینآلات و تسهیلات بانکی در سال آینده، شاهد محصولات کشاورزی بیشتر و بهتری نسبت به سال جاری خواهیم بود .<br /> <strong><br /> سال آینده مشکل تأمین گاز نداریم</strong><br /> در زمینه وزارت نفت هم اقدامات بسیار مهمی را در دست اقدام داریم. امسال بهرغم سرمای شدید، توانستیم با مشکلات مسأله گاز و تأمین نیازهای گاز را اداره کنیم. البته در کنار آن مجبور شدیم 30 میلیارد لیتر گاز مایع را در اختیار نیروگاهها قرار دهیم.<br /> با برنامهای که دولت دارد، سال آینده مشکلی برای تأمین گاز نخواهیم داشت. دولت برای میادین مشترک نفت و گاز که متأسفانه دیگران از منابع نفت و گاز ما استفاده میکنند و مردم از آن محروم هستند برنامه دارد و اولین آثارش را سال آینده و انشاءالله تا 22 بهمن سال آینده شاهد خواهیم بود.<br /> در زمینه بهداشت و درمان که مشکل مردم است، اقدامات خوبی برای تأمین دارو و خدمات پزشکی انجام شده که باید این خدمات همچنان ادامه داشته باشد.<br /> همچنین برای پوشش آنهایی که مشکلات فراوان دارند و دارای بیماریهای صعبالعلاج هستند هم اقدامات خوبی صورت گرفته است.<br /> در زمینه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات، جوانان ما در سال آینده منتظر اقدامات مؤثری از طرف دولت باشند. این کار شروع شده است و انشاء&zwj;الله ادامه خواهد یافت.<br /> من ضمن اینکه مسایل مختلفی را برای تبیین دارم و باید در محضر شما عرض کنم، اما ضروری میدانم در زمینه سیاست خارجی و مسأله هستهای نکاتی را به عرض ملت ایران برسانم. سیاست دولت در زمینه مسائل خارجی، سیاست اعتدال است؛ یعنی نه تسلیم، نه سازش، نه انفعال، نه تقابل. <br /> دولت در فکر تعامل مؤثر و سازنده از موضع برابر، توأم با عزت، حکمت، مصلحت، احترام متقابل، در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری است. دولت آرمان و واقعیت را کنار هم میبیند و بین آنها توازن برقرار خواهد کرد. خودباوری، هوشمندانه عمل کردن، واقعبین بودن برای ارتقاء جایگاه ایران و منزلت و توسعه ایران مد نظر این کشور است.<br /> سیاست خارجی ما جهانی، منطقهای و دو جانبه است. برای روابط خارجی نسبت به کشورهای منطقه و مخصوصاً همسایگانمان اهمیت خاصی قائلیم و قدمهای بسیاری را در این زمینه برداشتهایم و در فکر ثبات و آرامش در منطقه هستیم. معتقدیم باید علیه تروریزم همه دست به دست هم دهیم؛ همه آنهایی که امروز در سوریه برای ملت سوریه و ملت عراق و در افغانستان و در دیگر کشورهای منطقه مشکل آفریدهاند. ما باید به فکر ثبات و آرامش و امنیت کل منطقه باشیم.<br /> باید ذهنیت منفی را که دشمنان ما نسبت به چهره انقلاب اسلامی به وجود آوردهاند، بزداییم. باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دستاوردهای 35 ساله انقلابمان با کمترین هزینه به خوبی حراست، حفاظت و صیانت کنیم.<br /> <br /> <strong>مذاکره با 1+5 بر مبنای صلحطلب بودن ملت ایران است</strong><br /> همه دنیا و مردم ما بدانند که مذاکره ما با گروه 1+5 بر مبنای اعلام حسن نیت و صلحطلب بودن ملت ایران است. خواستیم در این مذاکره با صدای بلندتر، فتوای مقام معظم رهبری را به جهانیان اعلام کنیم. ما خواستیم در این مذاکره بهانههای واهی و دروغ را از دست بدخواهان بگیریم. خواستیم در این مذاکره به کشورهای منطقه بگوییم ایرانهراسی دروغ است و ایران در فکر تجاوز به هیچ کشوری نیست.<br /> کشور ما 200 سال است که علیه کشوری تجازو نکرده و فقط در برابر متجاوزین دفاع کرده است. امروز هم اگر کسی قصد تجاوز داشته باشد باید بداند که ملت بزرگ ایران با همه قدرت در برابر متجاوزان میایستد و آنها را پشیمان خواهد کرد.<br /> در مذاکره 1+5 خواستیم به جهان بگوییم که تحریم علیه ملت ما ظالمانه، غیرقانونی و غلط بوده است و این تحریم را دنیا نمیتواند علیه ملت ما ادامه بدهد. من با صدای رسا از طرف ملت ایران میگویم که تهدید علیه ملت ایران بیارزش و کودکانه است؛ چون ملت ما در طول 35 سال گذشته در برابر انواع تهدیدهای دشمن ایستاده و مقابله کرده و به پیروزی رسیده است.<br /> ملت ایران زبان تهدید را خلاف قانون، اخلاق و ادب میداند و باید بدخواهان بدانند که هر گونه تهدیدی باعث مقاومت بیشتر، انسجام و وحدت ملی بیشتر این مردم عزیز و بزرگوار خواهد شد. آنها که تهدید میکنند بفهمند که تهدید یعنی ایستادن در برابر عظمت یک تاریخ.<br /> تهدید به معنای ایستادن در برابر یک ملت عظیم و بزرگ است که هرگز در برابر هیچ تجاوزی شکست نخورده و در آینده نیز پیروز خواهد بود. به صراحت اعلام میکنم اگر کسانی در توهم هستند که بر روی میز آنها تهدیدی علیه ملت ایران وجود دارد، نیاز به عینک جدید دارند.<br /> روی هیچ میزی در جهان تهدید نظامی علیه ملت ما وجود ندارد. من با صراحت اعلام میکنم که حرکت ملت ایران به سمت قله پیشرفت دانش و فناوری و از جمله فناوری صلحآمیز هستهای دائمی خواهد بود. <br /> غرب به خوبی فهمیده که راه تحریم راه نادرست و غلطی است و هرکسی در پی تهدید و تحریم باشد، سرنوشت او سرنوشت همه ظالمان و متجاوزان تاریخ خواهد بود.<br /> اگر تحریم میتوانست مردم ما را از مسیر حقاش بازدارد در طول این 35 سال میتوانست این کار را انجام دهد. همه بدانند مذاکره ما از سر حکمت و عزتمندی و در چارچوب غیرت ملی و در مسیر آرمانخواهی ملت بزرگ ایران است. همان آرمان 22 بهمن 57 را یکبار دیگر با صدای بلند تکرار میکنیم که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.<br /> <br /> <strong>مذاکرات هستهای آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکاست</strong><br /> به کشورهای 1+5 به صراحت میگویم مذاکرات هستهای آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکاست. اگر در مذاکرات اتمی در چارچوب قانون، حقوق ملت ایران، منافع مشترک، احترام مشترک، تعامل و همکاری حرکت کنند از طرف ملت بزرگ ایران پاسخ مثبت و مناسب خواهند شنید، اما اگر بخواهند شیوههای ناپسند و نادرست گذشته را تکرار کنند، بدانند به ضرر ملت خودشان، منطقه و رفاه و ثبات جهانی قدم برداشتهاند و روشن میشود که تمام اتهاماتی که تا امروز علیه ملت ایران بر زبان جاری کردهاند، نارواست.<br /> ایران به یک مذاکرات عادلانه و سازنده در چارچوب مقررات بینالملل مصمم است. امیدوارم شاهد چنین ارادهای از طرف مقابل هم در زمان مذاکره که در روزهای آینده شروع میشود باشیم، همه دنیا بدانند که مردم ما از تهدید و تحریم هراسی نداشته و نخواهند داشت.<br /> ما امروز در زمینه روابط با جهان در فکر منافع مردم خودمان و منافع و ثبات منطقه هستیم. ما اولین ضربه را بر تحریم غیرقانونی زدیم و امروز شما میبینید که در زمینه بیمه، کشتیرانی و بانک، ضربه اول بر تحریم وارد شده است.<br /> <br /> <strong>همه متحد باشیم و پشت پرچمدار واحد، یعنی مقام معظم رهبری حرکت کنیم</strong><br /> در زمینه صنعت غذایی، دارویی، خودرو و پتروشیمی هم ضربه بر پیکره تحریم وارد شده است. مردم بدانند که دولت با تمام قدرت برای شکستن تحریم ظالمانه قدم به پیش خواهد گذاشت و آنچه برای دولت مهم است این که حرکت دولت در چارچوب منافع ملی مردم، حقوق ملت و مصالح ملت عزیز ما باشد. در سیاست خارجی یک رهبر، یک رییسجمهوری، یک دولت و منافع ملی واحدِ همه مردم مطرح است.<br /> باید برخی از افراد بدانند سیاست خارجی، جناحی و حزبی نیست. سیاست خارجی در چارچوب منافع ملی ما خواهد بود. همه ما دست به دست هم بدهیم و متحد باشیم و پشت پرچمدار واحد، یعنی مقام معظم رهبری حرکت کنیم. همه ما بدانیم در برابر انواع توطئهها پیروز خواهیم بود. این دولت در چارچوب وعدههایی که داده، در طول این شش ماه به وعدههای خود عمل کرده و پایبند بوده است و از مردم استمداد میطلبد. آنچه تاکنون موفق بوده، به خاطر حضور، حمایت و نظارت مردم بوده است. حمایت و نظارت مردم و وحدت جامعه و انسجام جامعه را خواستاریم. میخواهیم همه اقوام، گروهها، زن و مرد و به ویژه جوانان در صحنه باشند تا از مسیر دشوار به خوبی و با کمترین هزینه عبور کنیم.<br /> مردم عزیز ایران، ما به ایرانی بودن و مسلمان بودنمان افتخار میکنیم. ما به انقلابیبودنمان افتخار میکنیم. انقلاب، اسلام و کشور ما برای همیشه سربلند و پاینده باد.<br /> <strong> والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.</strong><br /> http://www.president.ir/fa/748602014-02-11 13:24:41748617486274865141642182147012