پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 21 Jan 2021 15:13:49 +0330Thu, 21 Jan 2021 15:13:49 +03302024 انتصاب عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایراندر حکمی از سوی دکتر روحانی صورت گرفت:رییسجمهوری در احکام جداگانهای دکتر سعید سهرابپور و دکتر رضا ملکی را به سمت عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.رییسجمهوری در احکام جداگانهای دکتر سعید سهرابپور و دکتر رضا ملکی را به سمت عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.<br /> متن احکام حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی بدین شرح است:<br /> <strong>بسم اللهالرحمن الرحیم<br /> جناب آقای دکتر سعید سهرابپور <br /> </strong>در اجرای بند (5) ماده (5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان &laquo;عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران&raquo; منصوب میشوید.<br /> توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.<br /> <strong>حسن روحانی <br /> </strong><br /> <strong>بسماللهالرحمنالرحیم<br /> جناب آقای دکتر رضا ملکی<br /> </strong>در اجرای بند (5) ماده (5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان &laquo;عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران&raquo; منصوب میشوید.<br /> توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.<br /> <strong>حسن روحانی </strong><br /> http://www.president.ir/fa/747872014-02-09 16:06:337477821182144515