پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 21 Jan 2021 15:20:01 +0330Thu, 21 Jan 2021 15:20:01 +03302024 افق جدید اقتصاد ایران روشن و مستعد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است رییس دفتر رییس جمهوری در دیدار هیأت 140 نفره فعالان اقتصادی کشور فرانسه:رییس دفتر رییس جمهوری در دیدارِ هیأت 140 نفره کارفرمایان و فعالان اقتصادی فرانسه، با بیان اینکه امروز فصل جدیدی در مناسبات ایران و اروپا آغاز شده، تلاش برای حضور در ایران را به یک مسابقه بزرگ تشبیه کرد. رییس دفتر رییس جمهوری در دیدارِ هیأت 140 نفره کارفرمایان و فعالان اقتصادی فرانسه، با بیان اینکه امروز فصل جدیدی در مناسبات ایران و اروپا آغاز شده، تلاش برای حضور در ایران را به یک مسابقه بزرگ تشبیه کرد. <br /> دکتر محمد نهاوندیان در این جلسه که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با تأکید بر پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد نوین ایران گفت: دولت تدبیر و امید برنامههای خود را بر مبنای اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد آرامش در اقتصاد ایران قرار داده و امروز آثار این رویکرد را در آرامش بازار و قابلیت محاسبه و برنامهریزی توسط بنگاهها، مشاهده میکنیم.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به کارفرمایان و فعالان اقتصادی فرانسه با اشاره به اینکه سفر شما در یک لحظه تاریخی اتفاق افتاده و این خود میتواند تبدیل به یک اتفاق تاریخی شود، تصریح کرد: در افق جدید اقتصاد ایران و در مذاکراتی که در خصوص سرمایهگذاری با فعالان اقتصادی ایرانی دارید، نگاه بلندمدت را جایگزین نگاه کوتاهمدت کنید. برنده این مسابقه طبیعتاً کسی است که نگاه بلندمدتی داشته باشد و در واقع ما میتوانیم در این دو - سه روز با هم تصمیم بگیریم که نسل آینده در راستای پیوند دو ملت و دو کشور ممنون تصمیم امروز ما باشند.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه فصل جدیدی در مناسبات ایران و اروپا آغاز شده است، افزود: فضا، فضای امیدواری و نگاه مثبت است. خردمندی و آیندهنگری ایجاب میکند این فضا را مغتنم بشماریم. هر کس به سهم خود برای مثبت کردن هرچه بیشتر این فضا گام بردارد. <br /> رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: با تغییر نگاه صورت گرفته در مناسبات ایران و کشورهای عضو 1+5 شاهد بودیم که در واقعیت صحنه آنچه تغییر کرده، ذهنیت و نگاه است و به جای نگاه برد - باخت، نگاه برد - برد حاکم شده است و هر دو طرف در این نقطه اتفاق نظر دارند که نگاه برد - برد را دنبال کنند؛ بویژه در مسأله هستهای معلوم شد و در آینده نیز بیشتر معلوم میشود که همه آن تصمیمات نادرست، مبتنی بر قضاوت نادرست، پیشداوری و اطلاعات نادرست بوده است.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری حضور پررنگ و معنی دار فعالان اقتصادی فرانسوی در این نشست و استقبال خوبی که اعضای اتاق بازرگانی ایران از این جلسه بعمل آورند را نشانهای برای آماده بودن زمینهها برای آغاز بحثهای جدی در حوزههای مختلف اقتصادی دانست و گفت: آنچه جامعه اقتصادی و تجاری باید در طول این شش ماه انجام دهد، میتواند به ادامه مسیر ایجاد شده کمک کند. در اتاق بینالمللی بازرگانی شعاری وجود دارد مبنی بر اینکه &laquo;تجار، پیامرسانان صلح هستند&raquo;. هیچ عاملی به اندازه صلح و ثبات به پیوندهای اقتصادی و تجاری کمک نمیکند.<br /> نهاوندیان با بیان اینکه سرمایهگذاران فرانسوی با اقتصاد ایران ناآشنا نیستند، به ظرفیتهای ایران در حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاریهایی که در حوزه نیرو و سرمایه انسانی در ایران در طول 20 سال گذشته انجام شده، در منطقه نظیر ندارد. ما سرمایه انسانی عظیم تحصیل کردهای داریم که میتواند هر پروژهای را اقتصادی کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با برشمردن منابع طبیعی گسترده در ایران، به منابع انسانی ارزشمند و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه از طریق ایران نیز اشاره کرد و خطاب به این سرمایهگذاران گفت: در بررسی مزیتهای سرمایهگذاری اقتصادی در ایران، فقط به بازار 75 میلیون نفری ایران نباید توجه کنید؛ چراکه ایران دروازه دسترسی به بازار 350 میلیونی آسیای میانه و همچنین کشورهای همسایه است. هر کشور اروپایی که میخواهد در منطقه نفوذ و سرمایهگذاری کند، با داشتن یک شریک ایرانی حتماً شانس موفقیت بیشتری خواهد داشت.<br /> دکتر نهاوندیان به تصویب و لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور اشاره و تصریح کرد: بر اساس این قانون اقتصاد نوین ایران به بخش خصوصی تکیه خواهد داشت. در مجلس شورای اسلامی قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شد که تصویب این قانون ابتکار اتاق بازرگانی به عنوان خانه اقتصاد ایران بود. در موارد 28گانه این قانون، نکات درخشان و امنیتبخش در ارتباط با سرمایهگذاری مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس آن دولت در سیاستهای اقتصادی خود ملزم به مشورت با فعالان اقتصادی بوده و تغییرات و تصمیمات ناگهانی در این حوزه متوقف میشود و سیاستهای اقتصادی مبتنی بر ایجاد ارزش سرمایهگذاری و امنیت کسب و کار شکل میگیرد.<br /> http://www.president.ir/fa/745452014-02-03 18:31:497454822183146664